Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYaşar, Celal
dc.contributor.authorÖzyön, Serdar
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:16Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1300-1884
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnNE5EYzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2140
dc.description.abstractGelişen dünyada elektrik enerjisine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Fosil yakıt kullanan elektrik üretim birimleri çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu nedenle optimal güç dağıtımı problemleri çözülürken çevre kirliliği de dikkate alınmalıdır. Çevre kirliliğini dikkate alan bu tür problemlere çevresel ekonomik güç dağıtımı problemleri adı verilmektedir. Bu çalışmada çok amaçlı çevresel ekonomik güç dağıtım problemi konik skalerleştirme metodu (KSM) kullanılarak tek amaçlı optimizasyon problemine dönüştürülmüştür. Skalerleştirilen problemin çözümü için genetik algoritma (GA) metodu kullanılmıştır. Uygulama için ele alınan örnekler, konveks ve konveks olmayan parçalı yakıt maliyeti fonksiyonlarına sahip üretim birimlerinden oluşan kayıplı güç sistemleridir. Örnek problemlerde farklı ağırlık değerleri için toplam yakıt maliyeti ve toplam NOx emisyon değerlerine ait en iyi çözüm değerleri elde edilmiştir (Pareto optimal değerler) ve sonuçlar tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe need for electric power is increasing day by day in the developing world. Power generation units using fossil fuel cause environmental problems. Therefore, environmental pollution must be taken into consideration while solving optimum power dispatch problems. This kind of problems considering the environmental pollution are called environmental economic power dispatch problems. In this study, multiobjective environmental economic power dispatch problem has been transformed into single-objective optimization problem by using conic scalarization method (CSM). Genetic algorithm (GA) method has been used for the solution of the scalarized problem. The samples handled for practice are lossy power systems formed of generation units with convex and non-convex piecewise fuel cost functions. In the sample problems the best solution values belonging to total fuel cost and NOx emission values (pareto optimal values) have been obtained for different weight values and the results have been discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectPiecewise Cost Functionen_us
dc.subjectPower Dispatchen_us
dc.subjectGenetic Algorithmen_us
dc.subjectConic Scalarizationen_us
dc.subjectParçalı Maliyet Fonksiyonuen_us
dc.subjectGüç Dağıtımıen_us
dc.subjectGenetik Algoritmaen_us
dc.subjectKonik Skalerleştirmeen_us
dc.titleParçalı yakıt maliyeti fonksiyonlarına sahip çevresel ekonomik güç dağıtımı problemlerinin çözümüne yeni bir yaklaşım: Konik skalerleştirme metoduen_US
dc.title.alternativeA new approach in the solution of the environmental economic power dispatch problems with piecewise quadratic fuel cost function: Conic scalarization methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume33en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage541en_US
dc.identifier.endpage556en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record