Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Seyfettin
dc.contributor.authorKoyuncu, Cüneyt
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:23Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprNE56STBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2161
dc.description.abstractGlobalization may play an important role in attracting portfolio investment in both short -run and long-run. In order to test the validity of this relation, this study empirically examines the long-run relationship between globalization and portfolio investments by using a balanced panel data of 66 countries covering the period of 2004-2014. The results gathered from panel cointegration tests reveal that there exists a positive statistically significant association between globalization and porfolio investments in both short -run and long-run. According to the findings, if globalization index value goes up by 1% then portfolio investments increase by 5.8% in the long-run whereas this rise is just by 3.9% in the short-run. Besides, panel causality test results show that there is a two-way causality between globalization and portfolio investments.en_US
dc.description.abstractKüreselleşme kısa ve uzun dönemde portföy yatırımları girişinde önemli bir role sahip olabilmektedir. Çalışmad a , sözkonusu ilişkinin geçerliliğini test etmek üzere 66 ülken in 2004-2014 dönemindeki dengeli panel veri seti kullanılarak; küreselleşme portföy yatırımları arasındaki uzun dönemli ilişki ampirik olarak incelenmektedir. Panel eşbütünleşme testlerinden elde edilen sonuçlar küreselleşme ve portföy yatırımları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişkinin, kısa ve uzun dönemli varlığını ortaya koymaktadır. Bulgulara göre, küreselleşme indeksindeki %1’lik artış, portföy yatırımlarında uzun dönemde %5.8 artış yaratırken; kısa dönemde meydana getirdiği artış ise %3.9’da kalmaktadır. Ayrıca, panel nedensellik testi sonuçları, küreselleşme ve portföy yatırımları arasında çift yönlü nedenselliğin varlığına işaret etmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectGlobalizationen_us
dc.subjectPorfolio Investmenten_us
dc.subjectPMG Methoden_us
dc.subjectPanel Causality Testen_us
dc.subjectPanel Cointegrationen_us
dc.subjectKüreselleşmeen_us
dc.subjectPortföy Yatırımıen_us
dc.subjectPMG Metoduen_us
dc.subjectPanel Nedensellik Testien_us
dc.subjectPanel Eşbütünleşmeen_us
dc.titleThe long-run impact of globalization on portfolio investments: Panel evidenceen_US
dc.title.alternativeKüreselleşmenin portföy yatırımları üzerindeki uzun dönemli etkisi: Panel analizen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue58en_US
dc.identifier.startpage97en_US
dc.identifier.endpage106en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record