Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBozkurt, Yavuz
dc.contributor.authorAyfer, Resul
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:25Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprNE5qTXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2165
dc.description.abstractKentleşme sorunlarının temelinde göç ve insan ilişkisi yer almaktadır. Göç bir yer değişim hareketi olmasına rağmen insanları her yönden etkileyen harekettir. Geçmişten günümüze bakıldığında göç hareketlerinin kentleşme üzerinde etkili olduğu gözlemlenmektedir. Kişilerin veya toplulukların ekonomik, eğitim, siyasi ve zorunlu nedenlerden dolayı yaşadıkları mekânları terk ederek kısa veya uzun mesafeli olarak başka mekânlara taşınma faaliyeti şeklinde ifade edilen göçe yönelik hareketlilik Türkiye’de, 1950’li yıllarda başlayan göçün neden olduğu kentleşme sorunları, 1980’li yıllardan sonra ayrı bir ivme kazanmışken günümüzde ise Türkiye’deki ön önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Göçler kentleşme hızını doğrudan etkilemekte ve kentleşme üzerinde olumsuz etki bırakmaktadır. Kırsal alandan kentlere doğru göç hareketleri, kentlerde yeteri kadar konut ve iş imkânlarının olmaması durumunda kentleri olumsuz yönde etkilemektedir. Yoğun göç hareketleri kentlerde; çarpık kentleşme, suç oranlarının artması, altyap ı ve ulaşım sorunu ile işsizlik gibi sorunlara neden olmaktadır. Göçün kentleşme üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu çalışmada genel olarak göç ve kent ele alındıktan sonra özelde ise göçün Kütahya’da kentleşme üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu araş tırılmıştır.en_US
dc.description.abstractMigration and human relations are at the core of urbanization problems. Although migration is a displacement movement, it is the movement that affects people from every direction. Looking at the past from day to day, it is observed that migration movements have an effect on urbanization. Movement towards the mound, which is expressed as a movement of people or communities to short or long distances by abandoning the places they live in due to economic, educational, political and mandatory reasons. Urbanization problems in Turkey, caused by the migration that started in the 1950s, have gained a distinct impetus after 1980s, but nowadays they are among the most important problems in Turkey. Migrations directly affect the speed of urbanization and have an adverse impact on urbanization. Migration movements from rural areas to urban areas affect cities in the negative direction if there are not enough residential and business opportunities in the cities. Intensive migration movements in cities; Uneven urbanization, increased crime rates, infrastructure and transportation problems and unemployment. This study investigated the effect of immigration on urbanization and investigated how immigration and urbanization, especially after immigration and urbanization, had an impact on urbanization in Kütahya.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectKenten_us
dc.subjectKentleşmeen_us
dc.subjectGöçen_us
dc.subjectGöç Hareketlerien_us
dc.subjectCityen_us
dc.subjectUrbanizationen_us
dc.subjectMigrationen_us
dc.subjectMigration Movementsen_us
dc.titleGöçün kentleşme üzerindeki etkisi: Kütahya il örneğien_US
dc.title.alternativeImpact on migration urbanization: The case of kutahya provinceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue57en_US
dc.identifier.startpage144en_US
dc.identifier.endpage162en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record