Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖnder, Hüseyin
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:25Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprNE5qTTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2168
dc.description.abstractGelişmiş ülkelerin sanayileşerek kalkınma çabalarının başarıya ulaşması diğer ülkeleri de bu alanda çaba sarf etmesine neden olmuştur. Sanayileşme ile birlikte artan kitlesel üretim kaynakların tüketiminin ve atıkların artmasına neden olmaktadır. Artan çevre kirliliği insan sağlığını ve gelecek nesillerin refahını olumsuz bir şekilde etkileyecek büyüklüğe ulaşmaya başlaması uluslararası toplumda çeşitli çareler aranmasına neden olmuştur. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının öne çıkması ile birlikte mevcut ekonomik yaklaşım olan doğrusal ekonomide istenen sonuçlara ulaşılamayacağını göstermiştir. Bu nedenle al-yap-at şeklinde işleyen doğrusal ekonomiye alternatif yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Döngüsel ekonomi bu çabaların bir sonucudur. Sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerine ulaşabilmek için geri dönüşüm, yeniden kullanım ve azaltım prensiplerinin kabul edildiği döngüsel ekonomi, ürün yaşam ömrünün arttırılmasına ve ürün yaşam ömrünün her sürecinde söz konusu süreçlerin işlemesine dayanmaktadır. Döngüsel ekonomi özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yavaş yavaş uygulamaya sokulmaktadır. Böylelikle kaynak verimliliğinin artması, atıkların azaltılması ve kaynakların aşırı tüketiminin engellenmesi amaçlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe success of the development efforts of the developed countries, which they have been aiming at together with industrialization, has led other countries to make efforts in this field. Increasing mass production, along with industrialization, causes the consumption of resources and waste to increase. The increasing environmental pollution has begun to reach a size that will adversely affect human health and the prosperity of future generations, causing the international community to seek various remedies. With thedistinguishof the concept of sustainable development, the current economic approach, the linear economy, has shown that the desired outcomes cannot be achieved.For this reason, it has been attempted to develop alternative approaches to linear economics that operate in the form of takemake-dispose. The circular economy is the result of these efforts. The circular economy in which the principles of recycling, reuse and reduce are adopted to achieve the goals of sustainable development is based on increasing the product life span and the process of the processes in question at every stage of product life span. The cyclical economy is gradually being put into practice especially in the countries of the European Union. Thus, it is aimed to increase resource efficiency, reduce waste and prevent excessive consumption of resources.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectSürdürülebilir Kalkınmaen_us
dc.subjectDöngüsel Ekonomien_us
dc.subjectDoğrusal Ekonomien_us
dc.subjectSustainable Developmenten_us
dc.subjectCircular Economyen_us
dc.subjectLinear Economyen_us
dc.titleSürdürülebilir kalkınma anlayışında yeni bir kavram: Döngüsel ekonomien_US
dc.title.alternativeA new concept ın sustaınable development approach: Cırcular economyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue57en_US
dc.identifier.startpage196en_US
dc.identifier.endpage204en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record