Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGündüz, Nermin
dc.contributor.authorEren, Fatma
dc.contributor.authorTuran, Hatice
dc.contributor.authorAkbey, Zeynep Yıldız
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:30Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1302-6631
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjMU1qWTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2182
dc.description.abstractDuloksetin bir serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörüdür. Majör depresif bozukluk tedavisine ek olarak, diyabetik nöropatik ağrı ve fibromiyalji sendromu tedavisinde de etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yazıda diyabetik nöropatiye bağlı ağrı yakınmasına yönelik olarak duloksetin başlandıktan sonra görsel ve dokunsal varsanı ortaya çıkan bir olguyu sunmak amaçladık. Olgumuzda dokunsal ve görsel varsanılar duloksetin dozunun artırılmasından sonra ortaya çıkmış, tedavi sonlandırıldığında varsanılar gerilemişti. Duloksetin kullanımından sonra ortaya çıkan birkaç varsanı olgusu bildirilmiştir. Etiyolojisinin serotonerjik sistem aracılığla dopaminerjik artışa bağlı olabileceği düşünülmektedir. Buna ek olarak çoklu ilaç kullanımı ve ek tıbbi hastalık varlığı da duloksetinle diğer ilaçların metabolik etkileşimine bağlı olarak varsanı görülme riskini artırıyor olabilir.en_US
dc.description.abstractDuloxetine is a serotonin-noradrenaline reuptake inhibitor. In addition to major depressive disorder treatment, it is also used effectively in the treatment of diabetic neuropathic pain and fibromyalgia syndrome. In this case report, we aimed to present a patient who experienced visual and tactile hallucinations after taking duloxetine for the complaint of diabetic neuropathic pain. Patient's hallucinations appeared after duloxetine dose increased and disappeared after duloxetine stopped. Duloxetine-induced hallucinations cases have been reported following the use of the drug in a few case levels. The etiology may be due to dopaminergic increase through the serotonergic system. In addition, multiple drug use and the presence of additional medical illness may also increase the risk of hallucination due to the metabolic interaction of duloxetine with other drugs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikiyatrien_US
dc.subjectDuloksetinen_us
dc.subjectVarsanıen_us
dc.subjectDiabetik Nöropatik Ağrıen_us
dc.titleDulokset inden sonra görsel ve dokunsal varsanıları olan bir olguen_US
dc.title.alternativeVisual and tactil hallucinations after duloxetine use: a case reporten_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalAnadolu Psikiyatri Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage103en_US
dc.identifier.endpage105en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record