Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYumuşakhuylu, Yasemin
dc.contributor.authorBaklacıoğlu, Hatice Şule
dc.contributor.authorAras, Huriye
dc.contributor.authorHaliloğlu, Sema
dc.contributor.authorSelimoğlu, Esra
dc.contributor.authorİçağasıoğlu, Afitap
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:32Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2146-4006
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprd09URXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2187
dc.description.abstractAmaç: Kronik bel ağrısı sık karşılaşılan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik bel ağrısının ekonomik yükünün oldukça yüksek olduğu bildirilmekle birlikte Türkiye için ne olduğu net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı kronik bel ağrılı hastaların toplam ekonomik yükünü araştırmaktır Materyal ve Metod: Çalışmaya kronik bel ağrısı olan 18 yaş üzeri 211 hasta dahil edildi. Hastaların sosyo demografik özellikleri, son 6 ay içindeki sağlık sistemi kaynakları kullanımı, son 3 ay içerisindeki çalışamama durumları anketlerle sorgulandı. Tüm direkt ve indirekt harcamalar hesaplandı. Direkt harcamaların içine doktor muayeneleri, tetkikler, ilaçlar, hastane yatışları, ortopedik yardımcı cihaz kullanımları, fizik tedavi ve son 6 aydaki bel ağrısına bağlı sakatlık nedenli hasta bakım ödemeleri dahil edildi. Çalışmamızda indirekt harcamalar son 3 ay içindeki üretim kaybı hesaplanarak tahmin edilmeye çalışıldı Bulgular: Kronik bel ağrısı için yıllık direkt ekonomik yük 2011 değerlerine göre 823.91 TL (346.14 Euro, 443.39 USD), indirekt ekonomik yük ise 5501 TL (2311.34 Euro, 2960.71 USD) olarak hesaplandı. Sonuç: Kronik bel ağrısına bağlı indirekt harcamaların direkt harcamalara göre çok daha fazla olduğu görülmektedir. Bel ağrısının etkili tedavisiyle hasta rapor kullanımına bağlı üretim kaybının ve harcamaların azaltılacağı sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractBackground: Chronic low back pain (LBP) is a common and important health problem. The economic cost of LBP is very high and its burden in Turkey is not exactly known. The aim of this study is to research the total economic burden of the LBP among the chronic LBP patients. Material and Methods: 211 patients over 18 years of age having chronic LBP were included. Patients sociodemographics, healthcare resource use in last 6 months, inability to work in last 3 months were collected by using questionnaires. We calculated all direct and indirect costs. Direct costs include medical visits, investigations, medications, hospitalizations, orthopedical aids, physical therapy and home payments during the last 6 months. Indirect costs in our study were evaluated mostly with productivity losts for the last 3 months. Results: The annual direct costs for chronic LBP per patient were estimated at 823.91 TL (346.14 Euros or 443.39 USD) and the indirect costs were estimated at 5501 TL (2311.34 Euros or 2960.71 USD) in 2011 prices. Conclusion: The indirect costs for chronic LBP seems to be higher than the direct costs. The productivity losses due to sick leave could be reduced with effective treatments and could help cost savings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKronik Bel Ağrısıen_us
dc.subjectHastalık Yüküen_us
dc.subjectEkonomien_us
dc.subjectHarcamaen_us
dc.subjectChronic Low Back Painen_us
dc.subjectBurden of Diseaseen_us
dc.subjectEconomicsen_us
dc.subjectCosten_us
dc.titleKronik bel ağrısının ekonomik maliyetien_US
dc.title.alternativeThe economic cost of chronic low back painen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBozok Tıp Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage66en_US
dc.identifier.endpage74en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record