Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇetinkaya, Servet
dc.contributor.authorMestan, Emine
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:34Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1300-0365
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnd09UTXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2193
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5336/ophthal.2016-51274
dc.description.abstractOkülomotor sinir felci azalmış addüksiyon, supradüksiyon, infradüksiyon ve kapakta dü- şüklüğe neden olur, midriasis de olaya eşlik edebilir. Biz, mezensefalondaki hematomdan kaynak- lanan izole tek taraflı okülomotor sinir felci olan bir vakayı takdim ediyoruz. Bir hafta devam eden, ani başlangıçlı sol gözde kapakta düşüklük, dikey çift görme ve sol gözle yakını görememe şikaye- tiyle polikliniğimize başvuran 30 yaşındaki erkek hastada, yapılan muayenede sol gözde direkt ve indirekt ışık reflekslerinin negatif olduğu gözlendi. Sol göz üst kapakta kısmi düşüklük mevcuttu. Primer pozisyonda sol göz dışa ve aşağı doğru kaymış durumdaydı. Sol gözün supradüksiyonu yoktu, addüksiyon ve infradüksiyonu ise azalmıştı. MR görüntülerinde mezensefalonda hematom izlen- mekteydi. Üç ay sonra hastanın belirti ve bulguları azaldı, MR görüntülerinde hematomda çözülme ve ponsta kavernom izlendi ve hastaya gamma knife terapisi önerildi. Mezensefalondaki hema- tomdan kaynaklanan kavernom ile ilişkili izole tek taraflı okülomotor sinir felci nadiren görülür ve tam veya kısmi iyileşme gerçekleşir.en_US
dc.description.abstractOculomotor nerve palsy causes reduced adduction, supraduction, infraduction, and ptosis with or without mydriasis. We report a case of isolated unilateral oculomotor nerve palsy due to hematoma in mesencephalone. A 30-years- old male patient presented with sudden onset of left ptosis, vertical diplopia, and difficulty in reading with his left eye that had persisted for one week. Direct and indirect light reflexes were negative on his left eye. There was incomplete ptosis on his left eyelid. In primary position, the left eye was deviated outward and downward. Supraduction of the left eye was absent, infraduction and adduction were reduced. MRI demonstrated hematoma in mesencephalone. Three months later, patient’s symptoms decreased, MRI demonstrated resolution of the hematoma and cavernoma in pons and gamma knife therapy was recommended. Isolated unilateral oculomotor nerve palsy due to hematoma related to cavernoma in mesencephalone is seen rarely and complete or incomplete recovery may be observed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.subjectHematomaen_US
dc.subjectMesencephalonen_US
dc.subjectOculomotor Nerve Diseasesen_US
dc.subjectHematomen_US
dc.subjectMezensefalonen_US
dc.subjectOkülomotor Sinir Hastalıklarıen_US
dc.titleMezensefalondaki Hematomdan kaynaklanan izole tek taraflı Okülomotor sinir felcien_US
dc.title.alternativeIsolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy Due to Hematoma in Mesencephaloneen_US
dc.typecase reporten_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-3795-5356en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-9039-037Xen_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage72en_US
dc.identifier.endpage77en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record