Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDoğanay, Mehmet
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:41Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:41Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRrd05qQXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2213
dc.description.abstractBu çalışma, asimetrik bilgi hakkındaki yeni literatürü kullanarak fınansal krizlerin analizini sağlar. Bu çalışma, asimetrik bilgi literatürünün, fınansal krizlerin anlaşılmasına nasıl yardımcı olduğunu da açıklar. Ayrıca fınansal krizlerden önemli bir ders çıkarır: Gelişmekte olan ülkelerdeki fınansal krizlerin dinamikleri, gelişmiş ülkelerdekinden farklıdır. Ve bu çalışma, uluslararası son kredi borç merciinin fınansal krizlerin çözümünde önemli bir rol oynayabileceğini iddia etmektedir.en_US
dc.description.abstractThis paper provides the analysis of financial crisis using the new literature on asymmetric information. It explains how asymmetric information literature helps to understand financial crisis. The paper also draws an important lesson from financial crisis: The dynamics of financial crisis in developing countries differ from those in developed countries because institutional features of their financial markets differ. Thus, different policies are needed to recover from financial crisis in developing countries than those in developed countries. The paper, also argues that an international lender oi'last resort can play an important role in recovering from financial crisis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectAhmed Midhat Efendien_us
dc.subjectRomanen_us
dc.subjectİstanbulen_us
dc.subjectMekânen_us
dc.titleBir mekan unsuru olarak İstanbul'un Ahmed Midhat Efendinin romanlarına tesirien_US
dc.title.alternativeEffect of Istanbul to Ahmed Midhat Efendi’s novels as a place factoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record