Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGül, Ekrem
dc.contributor.authorGürbüz, Arif A.
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:43Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZM016WTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2222
dc.description.abstractBankalar faaliyetleri sebebiyle çok çeşitli risklerle karşılaşmaktadır. Bankaların karşılaştığı riskler ne kadar çeşitli olsa da esas faaliyet konusu olan kredi verme işlevi gereği en büyük risk unsuru olarak kredi riski görülmektedir. Kredi riskini ölçmek artık üretilen yazılımlar ve yapılan uygulamalarla çok daha basit hale gelmiştir. Kredi riski ölçümünde kullanılan yöntemlerin güvenilirliliği de yıllar içerisinde yaşanan tecrübeler ve stres testleri yardımıyla ölçülebilmektedir. Kredi riskini yönetmek her bankanın doğal bir faaliyetidir. Ancak kredi riski yönetiminin başarılı olup olmadığı da ölçülmesi gereken başka bir başarı kriteridir. Kredi riskini yönetmek daha çok finansal metrik içermeyen bir uygulamadır. Ancak kredi riski yönetiminde başarılı olan bir bankanın aktif kalitesi de yüksek olacaktır. Bu sebeple çalışmamızın uygulama aşamasında yöntem olarak seçtiğimiz veri zarflama analizi yönteminde girdi ve çıktı olarak aktif kalitesini ölçen oranlar kullanılmıştır. Çalışmamızın birinci bölümünde kredi riski yönetimi kavramı açıklanmaya çalışılmış, kredi riski yönetiminin amaçları ve temel unsurları üzerinde durulmuş ve son olarak da bankalarda kredi riski yönetiminin organizasyonu ele alınmıştır. İkinci bölümde çalışmamıza temel oluşturan kredi riski yönetiminin performans analizinin finansal ve finansal olmayan metrikleri yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise kamu sermayeli, özel sermayeli ve Türkiye'de kurulmuş yabancı sermayeli bankaların 2005-2010 yılları arası verileri kullanılarak veri zarflama analizi yöntemiyle kredi riski yönetim performansları analiz edilmiştir.en_US
dc.description.abstractA wide variety of activities due to the risks banks face. Although how a variety of risks faced by the banks whose principal activity is the greatest risk due to the credit granting function is seen as an element of credit risk. No longer produced, and software applications to measure the credit risk has become much simpler. Credit risk is the reliability of methods used to measure the experiences acquired over the years and can be measured with the help of stress tests. Manage the credit risk of each bank is a natural activity. However, credit risk management, whether successful or else I need to measure the success criterion. Manage credit risk is an application that does not contain more financial metric. However, successful management of credit risk a bank's asset quality will be high. For this reason, we chose to study the implementation stage method of data envelopment analysis method for measuring asset quality ratios are used as input and output. In the first part of this study tried to explain the concept of credit risk management, credit risk management objectives and basic elements, and finally settled on the banks credit risk management organization is discussed. The second part, the underlying credit risk management, performance analysis study of financial and non-financial metrics are. In the third section of the state-owned, privately-owned and foreign-owned banks established in Turkey for 2005-2010 using data from the method of data envelopment analysis of credit risk management performance has been analyzed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectEnflasyon Hedeflemesien_us
dc.subjectMerkez Bankası’nın Bağımsızlığıen_us
dc.subjectMali Disiplinen_us
dc.titleEnflasyon Hedeflemesi ve Türkiye'de Uygulanabilirliğien_US
dc.title.alternativeAn empirical study for the measurement of sustainable competitiveness of banks (credit risk management efficiency analysis)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.issue2014en_US
dc.identifier.startpage555en_US
dc.identifier.endpage575en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record