Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBakırtaş, Hülya
dc.contributor.authorTekinşen, Ali
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:44Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:44Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-3160
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpJM016ZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2224
dc.description.abstractBilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, işletmelere ürünlerini sanal ortamda satma imkanı vermektedir. E-ticaret, hem işletmeden tüketiciye hem de işletmeden işletmeye sanal ortamda iş yapmayı ifade eder. Bu çalışmada, iş dünyasında kullanımının giderek yaygınlaştığı e-ticaret ve onun girişimcilik üzerine etkisi anlatılmaya çalışılmaktadır. Çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ekonomik dalgalanmalar ve üretim faktörleri açıklanmıştır. İkinci bölümde,girişimcilik ve e-ticaret üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, e-ticaretin girişimci üzerindeki negatif ve pozitif etkileri analiz edilmiştir. Son bölümde ise, çalışma özetlenmektedir.en_US
dc.description.abstractDeveloping information technology have given possibility to buying online its product to companies. E-commerce refers to doing business online spanning both business-to-consumer and business-to-business. This paper is explained increasing e-commerce and impacts of ecommerce on entrepreneurship. It is four section. At the first section, economic business cycle ve product factors is discussed. Second section is explained impacts of developing e-commerce on entrepereneurship Third section is analyzed both negative effects and positive effects of ecommerce on entrepreneurship. At last section, this paper is summarized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectEkonomik Dalgalanmalaren_us
dc.subjectE-Ticareten_us
dc.subjectE-İşen_us
dc.subjectGirişimcien_us
dc.subjectGirişimciliken_us
dc.titleE-Ticaretin girişimcilik üzerindeki etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of E-Commerce on entrepreneurshipen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage255en_US
dc.identifier.endpage264en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record