Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCiddi, Kerem
dc.contributor.authorErol, Serpil
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:45Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:45Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/Tmprek9EazU=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2226
dc.description.abstractSon 60-70 yıldır, akademik ve pratik alanlarda, deterministik yerine, bulanık / olabilirlikli matematiksel programlama yöntemleri geliştirilerek daha etkin ve uygulanabilir çözümler elde edilmeye çalışılmaktadır. Belirsizlik ortamında; Çok Amaçlı Karar Verme yaklaşımlarıyla, belirli tatmin seviyeleri için uzlaşık çözümler bulunabilmektedir. Ayrıca, karar verici, Etkileşimli Çok Amaçlı Karar Verme yaklaşımlarıyla, kaynakların kullanımına bağlı olarak hedeflerin tatmin seviyeleri ve uzlaşık çözümlerdeki değişiklikleri ortaya koyabildiğinden, ödünleşme kararlarında birçok alternatife sahip olmakta ve bu sayede daha esnek karar verme imkânı bulmaktadır. Bu çalışmada, "Etkileşimli Bulanık / Olabilirlikli Tek / Çok Amaçlı Matematiksel Programlama" yaklaşımlarına genel bir bakış sunulmaktadır. Aynı zamanda, çeşitli kombinasyonlarda kullanılabilen bu temel yaklaşımların üstünlükleri ile bunlara duyulan ihtiyaç, gerekçeleri ile belirtilmekte ve karar vericilerin gerçek dünyada bu yaklaşımları neden dikkate alması ve kullanması gerektiği hususu vurgulanmaktadır. Bulanık / Olabilirlikli belirsizliğini çok amaçlı ve etkileşimli yaklaşımlarla birleştiren gerçek dünya çalışmalarında bir eksiklik mevcuttur. Bu bağlamda, farklı alan / sektör uygulamaları ile literatüre önemli katkılar yapılabileceği değerlendirilmektediren_US
dc.description.abstractFor last 60-70 years, in academic and practice areas, more efficient and applicable solutions have been tried to be obtained by developing fuzzy / possibilistic mathematical programming methods instead of deterministic ones. Compromise solutions for specific satisfaction levels can be found with Multiple Objective Decision Making approaches in uncertain environment. Decision maker can also point out the changes in satisfaction levels of goals and compromise solutions according to usage of resources with Interactive Multiple Objective Decision Making approaches and thus has many alternatives in tradeoff decisions related to the changes and a possibility for more flexible decision making. In this paper, an overview to “Interactive Fuzzy / Possibilistic Single / Multiple Objective Mathematical Programming” approaches is presented. At the same time, the need and advantages of these major approaches which can be used in various combinations are pointed out with their justifications and the issue of that why decision makers have to consider and use them in realworld is emphasized. There is a lack on real-world based studies integrating fuzzy / possibilistic uncertainty with interactive and multiple objective approaches. In this context, it is evaluated that important contributions can be made with different field / sector applicationsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectPlanlamada Nicel Yöntemler ve Modellemeen_us
dc.subjectBulanık Matematiksel Programlamaen_us
dc.subjectBulanık Çok Amaçlı Karar Vermeen_us
dc.subjectEtkileşimli Yaklaşımlaren_us
dc.titleEtkin, etkili ve uygulanabilir karar verme: Etkileşimli bulanık / olabilirlikli çok amaçlı matematiksel programlamaen_US
dc.title.alternativeEfficient, effective and applicable decision making: İnteractıve fuzzy / possibilistic multiple mathematical programmingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.endpage108en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record