Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorElevli, Sermin
dc.contributor.authorBehdioğlu, Sema
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:48Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-7688
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpneU9URXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2236
dc.description.abstractİstatistiksel Proses Kontrol (İPK), üretim faaliyetlerinin önceden belirlenen kalite spesifikasyonlarına uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve standart dışı üretimi büyük ölçüde önleyerek kusurlu ürün/mal üretimi minimize etmek amacıyla bir araya getirilmiş olan bir yöntemdir. Bu çalışmada, Seyitömer Linyitleri İşletmesi (SLİ) tarafından Seyitömer Termik Santrali (STS)’nde kullanılmak üzere üretilen 1-2. grup kömürlere ait kalorifik değer ölçümlerinin istatistiksel olarak kontrol altında olup olmadığı İPK’nın temel araçlarından birisi olan kontrol grafikleri kullanılarak belirlenmiştir. Varyans Analizi ile X ve R kontrol grafiklerinin sonuçları ayrıca desteklenmiştir. Söz konusu kalite kontrol grafiklerinden elde edilen bilgiler ışığında üretim sürecinin daha önceden belirlenen spesifikasyonları karşılama yeteneğini belirlemek üzere Proses Yeterlilik Analizi yapılmıştır. Bu aşamada sürecin normal dağılıma sahip olduğu varsayımı ayrıca ispatlanmıştır. Son olarak, hesaplanan spesifikasyon dışı oranlar, kömür sözleşmelerinde belirtilen prim/ceza uygulaması ve harmanlama işlemleri dikkate alınarak işletmenin satış geliri irdelenmiştir.en_US
dc.description.abstractStatistical Process Pre-Control (SPC) is a collection of methods to ensure production activities in accordance with predefined quality specifications preventing off- quality production to minimize defective production. In this paper, control charts which is one of the main tools of SPC has been used to determine calorific values of 1st and 2nd group of coals produced for Seyitömer Thermal Power Plant by Seyitömer Linyitleri İşletmesi under statistical control. Analysis of variance verified the results of X and R control charts. Process capability analysis has been carried out to determine the capability of production process in respect to contract specifications under the light of results drawn from control charts. It has been also proofed that the process is normally distributed. Finally, the revenue of coal company has been examined by considering the off- specification rates, premium/ penalty application of coal contract and blending process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectKontrol Grafiklerien_US
dc.subjectNormal Dağılımen_US
dc.subjectANOVAen_US
dc.subjectKalorifik Değeren_US
dc.subjectSatış Gelirien_US
dc.subjectControl Chartsen_US
dc.subjectNormal Distributionen_US
dc.subjectAnova Analysisen_US
dc.subjectCalorific Valueen_US
dc.subjectRevenueen_US
dc.titleİstatistiksel proses kontrolü teknikleri ile kömür kalitesindeki değişkenliğin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of variation in coal quality by statistical process control techniquesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMadencilik Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage743en_US
dc.identifier.endpage748en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record