Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAktan, Bilal
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:51Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:51Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRrd05qVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2243
dc.description.abstractEski Anadolu Türkçesi (EAT) ile yazan Anadoludaki ilk mutasavvıf Türk şairlerinden biri olan Kemal Ümmi (? - 1475)’nin manzum ve mensur altı eseri bilinmektedir. Bunlardan biri, “Vefat Risalesi” olarak bilinen küçük manzumesidir. Bugün elimizde tek yazması bulunan risalede samimi ve büyük ölçüde tabiî bir dil kullanılmıştır. 90 beyitten ibarettir. EAT’nin fonetik özellikleri genel olarak korunurken, özellikle bazı çekim eklerinin bağlayıcı ünlülerinde birtakım değişmeler görülmektedir. Bizce bunun sebebi daha sonraki devirlerde istinsah edilmiş.en_US
dc.description.abstractKemal Ümmi (?- 1475) is one of the first theosopher poets who write by using prose the Old Anatolian Turkish (OAT). There are six prose and poetic works as known. A little poem, “Vefat Risalesi” (Pamphlet of Death) is the one of these six works. Cardial and genarally natural language is used on this single copy. İt has 90 couplets. Although it saves the phonetical charasteristics of OAT; there are some changes are noticed on the combining wovel of few number of endings. According to us the reason of this case is about its copied at later regime. İt is written with a clear language according to its regime.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectKemal Ümmîen_US
dc.subjectVefat Risalesien_US
dc.subjectEski Anadolu Türkçesi (EAT)en_US
dc.subjectKemal Ümmîen_US
dc.subject“Vefat Risalesi” (Pamphlet of Death)en_US
dc.subjectOld Anatolian Turkish (OAT)en_US
dc.titleKemal Ümmi'nin Vefat Risalesi ve Dil Özelliklerien_US
dc.title.alternativeThe Death Apostle of Kemal Ümmi and Its Language Featuresen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage83en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record