Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGençer, Ayhan
dc.contributor.authorEroğlu, Hüdaverdi
dc.contributor.authorKarakurt, Rıfat
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:52Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:52Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-4948
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpNNE9UUTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2246
dc.description.abstractÇalışmada, tek yıllık bitkilerde kabul gören NaOH yerine KOH kullanılmıştır. Amaç, siyah çözeltinin arıtma masrafından kurtulmak ve atık bir maddeyi faydaya dönüştürmektir. NaOH ile kağıt hamuru üretiminde alkalinite hangi yöntemle düşürülürse düşürülsün çamurda bulunan sodyum toprak ve suda tuzluluk yapmaktadır. Yüksek viskozite geri kazanma ünitesinde önemli problemler çıkarmaktadır. Kağıt hamuru üretiminde lifsel hammadde olarak buğday (Triticum aestivum) sapları kullanılmıştır. Siyah çözeltide şu sonuçlar elde edilmiştir; kuru madde (%10,37), anorganik madde (%41,25), organik madde (%58,75), K2CO3 (%1,47) miktarları ve pH (11), iletkenlik değerleri (428 mScm-1). Ayrıca, çözeltinin hem titrasyondan önce ve hem de titrasyondan sonra biyolojik oksijen isteği (BOI5), kimyasal oksijen isteği (KOI) ve askı halindeki katı madde miktarı (AKM) ölçülmüştür. Titrasyondan sonra sıvı çamur bakla (Vicia faba) yetiştirilmesinde gübre olarak kullanılmıştır. Kontrol örnekleri gübrelenmiş örneklerden daha yüksek verime sahip olmuştur. Sülfat 100 ve 300 ile fosfat 100 ve 300 kontrolden %95 güven aralığında fark önemsizdir. Sülfat 500 ve fosfat 500 bütün dozlar ve kontrolden düşük hasat vermiş olup %95 güven aralığında önemlidiren_US
dc.description.abstractIn this study, instead of using NaOH which is accepted widely in annual plants, KOH was used. The purpose was to eliminate recycling costs of black liquor and to turn the vaste into useful material. Whichever method is used to reduce alkalinity used in NaOH paper production method, sodium found in sludge increases salinity in soil and water. High viscosity causes very serious problems in recovering unit. Wheat straw (Triticum aestivum) was used as a fiber material in paper production. The following results were also obtained; dry matter (10.37%), anorganic matter (41.25%), organic matter (41.25%), K2CO3 (1.47%), pH (11) and electrical conductivity (428 mScm-1). Also, BOD5, COD, TSS and pH values of the black liquor before and after titration was measured. After pulp production, liquid sludge was obtained using titration method from black liqour and it was used as a fertilizer in broad-beans (Vicia faba) cultivation. Control samples gave higher yield than fertilized samples. The statistical difference between sulphate 100, 300 and phosphate 100, 300 has been found not significant at 95% confidence interval. Sulphate 500 and phosphate 500 gave lower yield than control samples at all doses and found significant at 95% confidence intervalen_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBakla (Vicia Faba)en_US
dc.subjectBuğday (Triticum Aestivum)en_US
dc.subjectKağıt Hamuru Üretimien_US
dc.subjectKOHen_US
dc.subjectPotasyumlu Gübreleren_US
dc.subjectBroad-Beans (Vicia Faba)en_US
dc.subjectKOHen_US
dc.subjectPotassium Fertilizersen_US
dc.subjectPulpingen_US
dc.subjectWheat (Triticum Aestivum)en_US
dc.titleKOH-Hava Yöntemiyle Kağıt Hamuru Üretiminde Siyah Çözeltinin Bakla (Vicia faba) Yetiştirilmesinde Gübre Olarak Kullanılmasıen_US
dc.title.alternativeUtilization of Black Liqour from KOH-Air Paper Pulp Production Method as a Fertilizer in Broad Beans (Vicia faba) Cultivationen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage110en_US
dc.identifier.endpage112en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record