Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAteş, Davut
dc.contributor.authorUysal, Ahmet
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:53Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:53Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZM016UTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2251
dc.description.abstractSoğuk savaş sonrası ortaya çıkan küreselleşmiş dünyada ulus-ötesi sivil toplum kuruluşlarının (STK) önemi giderek daha da artmaktadır. Birleşmiş Milletler dahil bir çok platformda etkin olabilen bu STKlar, gelişen iletişim teknolojisi sayesinde dünyanın her yanında kolaylıkla örgütlenebilmekte ve yerel siyasetlerde etkili olmaktadırlar. Ancak bu sorunsuz bir durum değildir, özellike merkez-dışı ülkelerdeki STK’lar dikkate alındığında. Bu çalışmada, bu tür STKların daha etkin olmalarını engelleyen bazı temel sorunlardan kurtulamadıkları tartışılmaktadır. Birincisi, merkez-dışı ülkelerde faaliyet gösteren STKlar, doğal olarak kaynak sağlayan merkez ülkelerdeki sivil veya resmi kuruluşların etkisi altında kalmaktadırlar. Bağışta bulunanların beklentileri yerel ihtiyaç öncelikleriyle her zaman çakışmaması nedeniyle etkileri sınırlı kalabilmektedir. İkincisi, dış bağışlara bağımlılık ve onların kaynağının şeffaf olmaması da yine STKların yerel siyasetteki yerini olumsuz etkilemektedir. Üçüncüsü, diğer ikisiyle de bağlantılı olarak ve yerel kültürel değerlerle de birleşerek STKlar, merkez-dışı ülkelerde meşruiyet sorunu yaşamaktadırlar.en_US
dc.description.abstractTransnational nongovernmental organizations (NGOs) are more and more becoming more important in the globalized world. These influencial NGOs in various platforms such as the United Nations can easily organize around the world and become effective in local politics. However, this is not a flawless situation. This study elaborates why the NGOs cannot be immune from some of the main problems that hinder their effectiveness, particularly NGOs in peripheral countries are taken into account. First, the NGOs operating in peripheral countries are under the influence of official or unofficial institutions that provide funding for their cause. Donors expectations do not always overlap with those of receivers, limiting their effectiveness. Second, dependence on foreign donations and the lack of transparency in their sources also negatively affect the place in local politics. Third, related to the previous two and combined with local cultural values, NGOs experience the problem of legitimacy in peripheral countries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSivil Toplum Kuruluşları (STK)en_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.subjectMeşruiyeten_US
dc.subjectFinansmanen_US
dc.subjectDış Politikaen_US
dc.subjectNongovernmental Organizations (Ngos)en_US
dc.subjectGlobalizationen_US
dc.subjectLegitimacyen_US
dc.subjectFundingen_US
dc.subjectForeign Politicsen_US
dc.titleMerkez-dışı ülkelerdeki ulusötesi sivil toplum kuruluşları (STK): Dış politika, finansman ve meşruiyeten_US
dc.title.alternativeTransnational nongovernmental organizations in peripheral state: Foreign politics, funding and legitimacyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.issue2014en_US
dc.identifier.startpage197en_US
dc.identifier.endpage209en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record