Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzler, Hayrettin
dc.contributor.authorÖzler Ergun, Derya
dc.contributor.authorGümüştekin Eren, Gülten
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:57Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:57Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-3055
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpBME1UWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2262
dc.description.abstractYarı iletken malzemeler modern güç elektroniği cihazların temelini oluşturmaktadır. Bunlar, açık-kapalı anahtarların matrissel bir formundaki güç elektroniği konvertörlerinde kullanılır, ve ac'den dc'ye (doğrultucu), dc'den dc'ye (kıyıcı), dc'den ac'ye (inverter) ve ac'den ac'ye (ac kontrolcü, siklokonverter, matris konverter) enerji dönüşümüne yardım ederler. Anahtarlama modlu enerji dönüşümü yüksek bir verimlilik sağlamaktadır, fakat anahtarların non-lineer bir özelliğe sahip olmalarından dolayı yük ve kaynak tarafında harmonik üretmeleri onların bir dezavantajıdır. Güç anahtarlama elemanlı cihazlar tarafında üretilen harmonikler şehir elektrik şebekesine doğru akarlar ve ciddi enerji kalite problemlerine sebep olurlar. Güç anahtarlarının çoğu farklı çalışma karakteristiklerine sahiptir; bu yüzden onlar farklı mertebe ve farklı genlikli harmonikler üretirler. Harmonikler, harmonik analizi yardımıyla tespit edilebilir. Harmonik analiz sonuçlan geleneksel olarak sadece bir çalışma durumundaki harmoniklerin özelliklerini gösterir. Eğer, farklı çalışma durumundaki harmonik analiz sonuçları aynı grafik alanında gösterilecek olursa, bazı karışıklıklar oluşabilir. Bu çalışmada, oluşan kanşıklığı engellemek için, harmonik analiz sonuçlanm göstermek amacıyla yeni bir yöntem tanıtılmıştır. Sunulan bu yöntem, harmonikleri 3B ortamda göstermektedir.en_US
dc.description.abstractPower semiconductor devices constitute the base of modern power electronics apparatus. They are used in power electronics converters in the form of a matrix of on-off switches, and help to convert power from ac-to-dc (rectifier), dc-to-dc (chopper), dc-to-ac (inverter), and ac-to-ac (ac controller, cycloconverter, matrix converter). The switching mode power conversion gives high efficiency; but the disadvantage is that harmonics are generated at both the supply and load sides due to the nonlinearty of switches. The harmonic currents generated by the power electronics related-equipment flow through the utility system and cause various power quality problems. Most of the power switches have different operating conditions; thus, they generate different order and different amplitude harmonics. Harmonics can be determined by harmonic analysis. Harmonic analysis result conventionally shows all harmonics' features just for one operating condition. If harmonic analysis results at different operating conditions are displayed in same graphic, some confusion may occur. In this study, to prevent this confusion, a new method to represent harmonic analysis results is introduced. The proposed method shows harmonics in 3D space.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectHiyerarşien_US
dc.subjectPiyasaen_US
dc.subjectKomünen_US
dc.subjectCemaaten_US
dc.subjectBilgi Paylaşımıen_US
dc.subjectÖdüllendirmeen_US
dc.subjectHierarchyen_US
dc.subjectMarketen_US
dc.subjectCommunityen_US
dc.subjectInformation Sharingen_US
dc.subjectIncentivesen_US
dc.titleÖrgütlerde Etkileşim Mekanizmaları Kapsamında Bilgi Paylaşımı ve Ödüllendirme İlişkisien_US
dc.title.alternativeThree dimensional representation of harmonic analysis results with surface fitting in power electronics applicationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.issue10en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage74en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record