Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDevelioğlu, Kazım
dc.contributor.authorHaşit, Gürkan
dc.contributor.authorBağcı, Üstün Güven
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:34:05Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:34:05Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-5766
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RRd09EZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2283
dc.description.abstractBu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Birincisi, toplam kalite yönetimi (TKY) uygulamalarına sahip olan ve olmayan işletmelerin yöneticilerinin insan kaynakları yönetimine (DKY) bakışlarını karşılaştırmak, ikincisi ise, TKY hakkında yüksek düzeyde bilgiye sahip olan yöneticilerin bu konuda orta ve düşük düzeyde bilgiye sahip olan yöneticilere göre ĐKY ile ilgili uygulamalar kapsamındaki değerlendirmelerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DORSAB) faaliyette bulunan tekstil işletmelerinin yöneticilerine hazırladığımız anket uygulanmış ve elde edilen bulgulara göre, TKY uygulayan işletmelerin uygulamayanlara göre ĐKY’nin temel fonksiyonlarına ilişkin uygulamalar bakımından daha olumlu değerlendirmelere sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca, TKY konusundaki bilgi düzeyi yüksek olan yöneticilerin, orta ve düşük düzeyde bilgiye sahip olan yöneticilere göre, DKY’nin temel fonksiyonlarına bakış açılarının daha olumlu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study has two basic purposes. The firt purpose is to compare perceptions of managers, who are from firms with or without total quality management (TQM) applications, towards human resource management applications in their firms. The second purpose of the study is to investigate the relationship between the level of managers’ knowledge about TQM and the evaluations of these managers towards human resource management applications. For this purpose, a survey questionnaire is developed and applied in Bursa (DORSAB) to owners/managers of textile firms. Our findings indicate that managers with knowledge about TQM have more positive perceptions towards the functions of human resource management applications. Furthermore, it is observed that managers with more knowledge about TQM are more inclined to postulate more positive evaluations about the importance of human resource management applications than managers with medium and little knowledge of it.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleToplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Yöneticilerin İnsan Kaynakları Yönetimine Bakışları: Bursa (DORSAB)'da Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeManagers’ Perceptions Towards Human Resources Management Under The Framework of Total Quality Management: An Aplication in Bursa (DORSAB)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.endpage111en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record