Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSandalcı, Sema
dc.contributor.authorSandalcı, Serpil
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:34:05Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:34:05Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-5766
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RRd09EZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2284
dc.description.abstractBu çalışmada, Eski Yunanca, Latince ve modern yazdı kaynaklardan yararlanarak, arkeolojik çalışmalar sonucu Trakya bölgesinde (özellikle Bulgaristan tarafında) bulunan ve MÖ. 111. yüzyıla tarihlendirilen bazı kabartmalardan yola çıkarak, Eski Yunan dininde kadınların koruyucusu olan tanrıça Hera 'nın taşıdığı simgeler ve buna bağlı olarak Trakya Her ası 'nın, tanrı Saturnus 'la olan bağı nedeniyle Yunan mitolojisinde az işlenen, bir özelliği olan tarımla ilgili yanı üzerinde durulmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe Goddess Hera was protector of women in the old Greek religion. In this study, used by the old Greek, Latin and the modern sources, and the some votive reliefs found in Thracian, especially in Bulgaria, dated 3 rd century BC, we aim. to you give some knowledge about the symbols of Thracian Hera and later, because of her relation with the God Saturnus, we give some information about her agricultural features in this region, that were refer ed'little in old Greek mithologia.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectHeraen_US
dc.subjectTrakya Herasıen_US
dc.subjectSaturnusen_US
dc.subjectTarımen_US
dc.subjectThracian Heraen_US
dc.subjectSaturnusen_US
dc.subjectAgricultureen_US
dc.titleTrakya Herasıen_US
dc.title.alternativeThracian Heraen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.endpage111en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record