Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYelda Şener
dc.contributor.authorSema Behdıoğlu
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:34:06Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:34:06Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-5766
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RRd01EVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2285
dc.description.abstractEski Anadolu Türkçesi (EAT) ile yazan Anadoludaki ilk mutasavvıf Türk şairlerinden biri olan Kemal Ümmi (? - 1475)’nin manzum ve mensur altı eseri bilinmektedir. Bunlardan biri, “Vefat Risalesi” olarak bilinen küçük manzumesidir. Bugün elimizde tek yazması bulunan risalede samimi ve büyük ölçüde tabiî bir dil kullanılmıştır. 90 beyitten ibarettir. EAT’nin fonetik özellikleri genel olarak korunurken, özellikle bazı çekim eklerinin bağlayıcı ünlülerinde birtakım değişmeler görülmektedir. Bizce bunun sebebi daha sonraki devirlerde istinsah edilmişen_US
dc.description.abstractKemal Ümmi (?- 1475) is one of the first theosopher poets who write by using prose the Old Anatolian Turkish (OAT). There are six prose and poetic works as known. A little poem, “Vefat Risalesi” (Pamphlet of Death) is the one of these six works. Cardial and genarally natural language is used on this single copy. İt has 90 couplets. Although it saves the phonetical charasteristics of OAT; there are some changes are noticed on the combining wovel of few number of endings. According to us the reason of this case is about its copied at later regime. İt is written with a clear language according to its regime.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleTürkiye sigorta pazarının gelişimindeki ana unsurların belirlenmesine yönelik bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe Death Apostle of Kemal Ümmi and Its Language Featuresen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.endpage107en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record