Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAltınkurt, Lale
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:34:07Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:34:07Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn2148-9947
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpBek5ETXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2290
dc.description.abstractBu araştırmada, üniversitelerin güzel sanatlar eğitimi programlarına giriş için yapılan özel yetenek sınavlarına katılan öğrencilerin niteliklerinin ve öğrencilerin seçime temel oluşturan puanları ile başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini 2004–2005 öğretim yılında Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavına başvuran 315 öğrenci ile programa giren 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, ÖSS puanı yüksek olan öğrencilerin yetenek sınavı puanları düşük olmasına rağmen sınavı kazandıkları belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin ÖSS puanları ile uygulamalı derslerdeki başarıları arasında negatif ve orta düzeyde; yetenek sınavı puanları ile uygulamalı derslerdeki başarıları arasında pozitif ve düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this research it is aimed to determine the relation among qualifications of students participated in special ability exams made for entering fine arts programmes by universities and scores forming the basis of selections and their success. In the research, survey model has been used and research-data has been obtained from 315 students who applied to Special Skills Exam organized by Dumlupinar University Fine Arts Faculty in 2004-2005 education term and 60 students who passed the exam. In conclusion, it has been defined that; the students whose OSS scores were high passed the exam despite of low points on Special Skills Exam. Also; it has been found that while there is a negative and moderate relation between OSS Scores and the students’ successes in applied lessons, there is a positive and low relation between Special Skills Exam score and the students’ successes in applied lessons.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.titleÜniversitelerdeki Güzel Sanatlar Eğitim Programları Giriş Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği)en_US
dc.title.alternativeEvaluation of Results of Fine Arts Education Programs Entrance Exam at Universities (Smple of Dumlupinar University Fine Arts Faculty)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage29en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record