Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkbaba Dağ, Serap
dc.contributor.authorKılıç Şahin, Handan
dc.date.accessioned2019-10-28T07:58:47Z
dc.date.available2019-10-28T07:58:47Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationDağ, S. A., & Şahin, H. K. (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesirlerle Çıkarma İşlemine Yönelik Kurdukları Problemlerin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 12-23.en_US
dc.identifier.issn2645-9035
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2474
dc.description.abstractBu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının kesirlerle çıkarma işlemi ile ilgili verilen bir duruma uygun olarak kurdukları problemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2018-19 güz döneminde bir devlet üniversitesinin sınıf öğretmenliği üçüncü sınıfında öğrenim gören 74 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarından kesirlerle çıkarma işlemine yönelik paydaları eşit olmayan bir basit kesirden bir basit kesrin çıkarılmasını örnekleyen sadece 3/5-3/10=? işlemi ile çözülebilen bir problem kurmaları istenmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgular 10 kategoride sunulmuştur. Sonuçlarda sadece 20 öğretmen adayının verilen duruma uygun problem kurabildiği diğer öğretmen adaylarının problemlerinde çeşitli hataların olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to investigate the problems posed by the pre-service primary school teachers in accordance with a given situation related to the subtractions with fractions. The study was carried out with 74 pre-service teachers in the third year of primary school teaching of a state university in the fall semester of 2018-19. Pre-service teachers were asked to pose a problem that could only be solved by the 3/5-3/10=? process, which exemplifies the subtractions of a simple fraction from a simple fraction that is not equal to the denominators for the subtraction with fractions. The findings obtained from the analyzes are presented in 10 categories. According to the results of the study, only 20 preservice teachers were able to pose problems according to the given situation and in the problems that the other preservice teachers have posed there are various errorsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectKesirlerle Çıkarma İşlemien_US
dc.subjectProblem Kurmaen_US
dc.subjectSınıf Öğretmeni Adayıen_US
dc.titleSınıf öğretmeni adaylarının kesirlerle çıkarma işlemine yönelik kurdukları problemlerin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the problems posed by pre-service primary school teachers in subtraction with fractionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-2188-563Xen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-1917-0937en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage12en_US
dc.identifier.endpage23en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess