Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTürkan, Ahmet
dc.contributor.authorAkbulut, Bayram
dc.date.accessioned2019-10-30T12:41:38Z
dc.date.available2019-10-30T12:41:38Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationTÜRKAN, A . (2019). TURKEY-VATICAN RELATIONS FROM THE OTTOMANS TO THE REPUBLIC. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 123-158 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2480
dc.descriptionBu makale Ahmet Türkan’ın International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) Uluslararası Hakemli Dergisinin Mayıs 2015 Cilt 5, Sayı 5’inde yayınlanmış olan “Turkey-Vatican Relations from the Ottomans to the Republic” isimli makalesinin İngilizce aslından Türkçeye tercümesidir.en_US
dc.description.abstractPapa Francis’in 2014 yılındaki Türkiye ziyareti ile birlikte, Türkiye Vatikan İlişkileri sıkça konuşulur olmuştur. Resmen 1960 yılında kurulan Türkiye Vatikan İlişkileri, içerisinde önemli bir tarihi geçmişi barındırmaktadır. Ciddi anlamda Sultan II. Abdülhamit zamanında Fransa’nın Katolikler üzerindeki etkisini azaltma gibi birçok nedenden dolayı kurulmaya çalışılan resmi ilişkiler, her defasında farklı bir nedenden dolayı gerçekleşememiştir. Bu çalışmamızda 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yüksek dostane bir seviyede başlayan Türkiye Vatikan ilişkilerinin niçin resmi seviyede 20. yüzyılın ikinci yarısına kaldığını irdelemeye çalışacağız. Bununla birlikte hem Osmanlı döneminde hem de daha sonraki Cumhuriyet döneminde bu ilişkilerde etkili olan unsurları ele irdeleyeceğiz. Resmi ilişkilerin kurulmasından itibaren günümüze kadar Türkiye Vatikan İlişkilerindeki gelişen süreci, Katolik Ortodoks ilişkileri üzerindeki etkisiyle birlikte ele alacağız. Bu bağlamda araştırmamızın geneli, birinci elden kaynaklar ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivi’ndeki belgeler çerçevesinde olacaktır.en_US
dc.description.abstractThe relations between Turkey and Vatican had started to be spoken more frequentlyafter Pope Francis’s visit to Turkey in 2014. Turkey-Vatican relations which were established formally in 1960 embody an important historical past. Formal relations, which were tried to be established substantially during the reign of Sultan Abdulhamit II,-especially to reduce the impact of France over the Catholics and for many other reasons-, were not established due to many different reasons, each different than the other.In this study, we will try to examine the reasons why the Turkish-Vatican relations that started at high friendship level in the second half of the 19th century, hadn’t been realized at formal level until the second half of the 20th century. Furthermore, we will examine the effective factors over these relations both for the Ottoman and the Republic periods. We will also discuss to what degree the Catholics and the Orthodox in Turkey were influential over these relations. In this sense, main part of our work will be within the frame of first-hand sources and documents obtained from the Turkish Republic State Archives.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectPapalıken_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectVatikanen_US
dc.subjectDoğu Katolik Kilisesien_US
dc.titleTurkey-Vatican Relations from the Ottomans to the Republicen_US
dc.title.alternativeOsmanlı’dan Cumhuriyete Türkiye Vatikan ilişkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentİslami İlimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/000-0001-9788-5689en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-0867-7852en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.endpage158en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess