Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydoğan, Tuncay
dc.contributor.authorDuman, Halil
dc.date.accessioned2019-10-31T08:13:06Z
dc.date.available2019-10-31T08:13:06Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationDuman, H , Aydoğan, T . (2019). ELEKTRONİK-ELEKTRİK SAYAÇ VERİLERİNİN OPTİK PORTTAN GÖMÜLÜ SİSTEM GELİŞTİRME KARTLARI İLE OKUNMASI. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , (042) , 27-36.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2491
dc.description.abstractOtomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS), sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması, ilgili taraflara istenilen formatta sunulması, amacıyla kurulacak olan ve gerekli yazılım, donanım ve iletişim altyapısını kapsayan sistemdir. Elektrik şebekelerinde kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri)’lara uyumlu olmayan standart elektrik sayaçlar sistemin dışında kalmaktadır. Sayaçların değişimi hem maliyet artışına neden olmakta hem de daha düşük maliyetle OSOS sistemine uyarlanabilecek sayaçların hurdaya ayrılmasıyla gereksiz büyük bir ziyana yol açmaktadır. Bu çalışmada, Monofaze (tekfazlı) elektronik-elektrik sayaçlardaki verileri optik portlarından okuyabilecek gömülü sistem geliştirme kartlarına (Arduino) uyum sağlayan modül tasarlanmıştır. Çalışma sonucunda elektronik-elektrik sayaç ile iletişim sağlayabilecek RS232 dönüştürücü sayesinde gömülü sistem geliştirme kartları ile sayaçlar haberleşebilmiştir. Elektronik-elektrik sayacındaki veriler IEC 62056-21 protokolüne uygun olarak tasarlanan modül sayesinde bilgisayar ortamına aktarılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe Automatic Meter Reading System (AMR) is a system that includes necessary software, hardware and communication infrastructure to be installed in order to automatically read meter data remotely, transfer data to a central system, verify, fill in missing data, store data, Its use in electric networks is outside of the standard electricity meter system, which is not compatible with the increasingly widespread AMR (Automatic Meter Reading). The change of the counters causes both cost increase and unnecessary big loss due to separation of the counters which can be adapted to the AMR system at lower cost. In this work, the module on the Monophasic electronic electricity meters is designed to adapt to the embedded system development cards (Arduino) which can read from the optical port. As a result of the work, meters can be communicated with embedded system development cards thanks to RS232 converter which can communicate with electronic-electricity meter. The data of the electronic-electricity meter is transferred to the computer environment through the module designed in accordance with IEC 62056-21 protocol.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOtomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS)en_US
dc.subjectElektronik-Elektrik Sayaçen_US
dc.subjectGömülü sistem geliştirme kartı(Arduino)en_US
dc.subjectRS232haberleşmeen_US
dc.subjectIEC 62056-21en_US
dc.titleElektronik-elektrik sayaç verilerinin optik porttan gömülü sistem geliştirme kartları ile okunmasıen_US
dc.title.alternativeElectronic-electric meter data read with embedded system development boards from optic porten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-9397-7547en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-2858-0484en_US
dc.identifier.issue42en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage36en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record