Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydemir, Fırat
dc.contributor.authorEbeoğlu, Mehmet Ali
dc.date.accessioned2019-10-31T08:29:22Z
dc.date.available2019-10-31T08:29:22Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationAydemir, F , Ebeoğlu, M . (2019). SUDAKİ KSİLEN SEVİYESİNİN FTALOSİYANİN KAPLI QCM SENSÖR İLE TESPİT EDİLMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , (042) , 37-45 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2492
dc.description.abstractBu çalışmada su kaynakları için zararlı kimyasallardan biri olan ksileni tespit etmeye yarayan bir sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Sistemde, Ftalosiyanin ile kaplı kuvars kristal mikrobalans (Quartz Crystal Microbalance - QCM) kimyasal sensör olarak kullanılmıştır. Sensörü hazırlamak için airbrush tekniğine dayanan otomatik bir kaplama düzeneğinden yararlanılmıştır. Tasarlanan ölçüm sistemi sayesinde QCM sensörün salınım frekansındaki değişimler mikrodenetleyicili kontrol ünitesi tarafından gözlemlenmiş ve değişimlere göre numune suda ksilen olup olmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, sensörün ve sistemin tepkisinin ölçüm yapılan aralıkta lineer bir tepki olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda ölçüm verileri Wi-Fi bağlantısı ile internet ortamına aktarılmış, geliştirilen Android uygulaması sayesinde veri değişimleri çevrimiçi olarak gözlemlenebilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, a system design was developed to detect the xylene which is the one of the harmful chemicals for water resources. In the system, phthalocyanine coated quartz crystal microbalance (Quartz Crystal Microbalance - QCM) was used as chemical sensor. For sensor preparation an automatic coating instrument is employed which is based on airbrush technique. By using the designed measuring system, changes in the oscillation frequency of the QCM sensor were observed by the microcontroller based control unit and it was determined whether the sample includes xylene or not. According to the results obtained, it has been observed that the response of the sensor and the system is a linear response in the measured range. Moreover, the measurement data was transferred to the internet via Wi-Fi connection and the data changes can be observed online with the developed Android application.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectQCM sensören_US
dc.subjectKsilenen_US
dc.subjectWi-Fien_US
dc.titleSudaki Ksilen seviyesinin Ftalosiyanin kaplı QCM sensör ile tespit edilmesien_US
dc.title.alternativeDetecting Xylene level İn water by usİng QCM sensor coated with Phthalocyanineen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-8965-1429en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-3045-3003en_US
dc.identifier.issue42en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record