Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoşar, Onur
dc.contributor.authorÖzgür, Mustafa Arif
dc.date.accessioned2019-10-31T12:59:46Z
dc.date.available2019-10-31T12:59:46Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKoşar, O , Özgür, M . (2019). SANTRAL SINIR ŞEKLİNİN RÜZGÂR SANTRALİ KONUMLANDIRMA PROBLEMİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , (042) , 55-69 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2494
dc.description.abstractFosil kökenli yakıtların tükenebilir olması ve çevreye olan zararlı etkileri neticesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artış göstermektedir. Rüzgâr enerjisi teknolojisi, diğer yenilenebilir enerji teknolojilerine kıyasla daha düşük birim enerji maliyetleri sunması sebebi ile tüm dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Artan rüzgâr enerjisi talebi daha verimli santral düzenlerinin elde edilmesini tetiklemiştir. Birçok kısıtlama içeren bu karmaşık problemin çözümü üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Fakat santral sınır şeklinin optimizasyon sonuçlarına olan etkisine nadiren değinilmiştir. Bu sebeple, bu çalışmada uzun dönemli Kütahya rüzgar verisi temel alınarak oluşturulmuş bir rüzgar modeli için dört farklı sınır şeklinde (kare, dikdörtgen, daire ve düzensiz) optimizasyon hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Önemli tasarım parametrelerinin santral sınır şekline bağlı değişim oranları araştırılmıştır. En önemli tasarım parametreleri olan iz bölgesi verimi, enerji maliyeti, toplam maliyet ve yıllık enerji üretiminin santral sınır şeklinin değişimine olan hassasiyetlerinin %10’un altında olduğu gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractInterest in renewable energy sources has been increasing due to the fossil-based sources being exhaustible and the harmful effects to the environment. Wind energy technology is spreading rapidly all over the world because it offers lower unit energy costs compared to other renewable energy technologies. Increasing wind energy has triggered the demand for more efficient wind farm layouts. A great number of research has been published for the solution of the complex optimization problem which has many limitations. However, the effect of the wind farm boundary shape on the results of optimization is rarely mentioned. For this reason, in this study, optimization calculations were carried out for a wind model based on long-term Kütahya wind data and four different boundaries (square, rectangular, circle and irregular). The rate of change of important design parameters depending on the wind farm boundary shape has been investigated. It was observed that the most important design parameters such as the wake efficiency, energy cost, total cost and annual energy production are less than 10% against to the sensitivities to the change of the wind farm border shape.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeğişken Türbin Modelien_US
dc.subjectDüzensiz Sınıren_US
dc.subjectRüzgâr Enerjisien_US
dc.subjectRüzgâr Santrali Konumlandırma Optimizasyonuen_US
dc.titleSantral sınır şeklinin rüzgâr santrali konumlandırma problemine olan etkisinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of wind farm border shape effect on wind farm layout problemen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-7335-7076en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-5877-4293en_US
dc.identifier.issue42en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage69en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record