Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAlp, Mustafa
dc.contributor.authorKöleoğlu, Nilay
dc.contributor.authorÇınar, Binnaz
dc.date.accessioned2019-11-01T06:41:25Z
dc.date.available2019-11-01T06:41:25Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationALP, M , KÖLEOĞLU, N , ÇINAR, B . (2019). Kargo Firmalarının Müşteri Memnuniyeti ve Firma İtibari Açısından İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (60) , 1-13 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2497
dc.description4th Global Business Research Congress, May 24-25, 2018, İstanbul’da bildiri olarak sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencileri açısından kargo firmalarının firma itibarının ve müşteri memnuniyetinin incelenmesiyle, firma itibarının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakülte’sinde öğrenim gören 280 öğrenciye anket uygulanmıştır. Toplam 245 anket dikkate alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, firma itibarının müşteri memnuniyetini pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe main aim of this study is to determine the influence of company reputation on customer satisfaction by examining the company reputation and customer satisfaction of cargo companies in terms of university students. In order to achieve this aim, 280 students from Balikesir University Necatibey Education Faculty were applied a survey. Totally 245 questionnaires were analyzed. As a result of the analysis, it has been determined that firm reputation affects customer satisfaction positively and significantly.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKargo Firmalarıen_US
dc.subjectFirma İtibarıen_US
dc.subjectMüşteri Memnuniyetien_US
dc.titleKargo firmalarının müşteri memnuniyeti ve firma itibari açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe influence of reputation of cargo companies on customer satisfactionen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-9578-4551en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-6153-719Xen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-0323-9864en_US
dc.identifier.issue60en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.relation.publicationcategoryKongre Ögesi- Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record