Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnsal Akbıyık, Banu Saadet
dc.date.accessioned2019-11-01T07:14:51Z
dc.date.available2019-11-01T07:14:51Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÜNSAL AKBIYIK, B . (2019). İşyerinde Geçirilen Süre ile İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (60) , 14-24 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2498
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, işyerinde geçirilen sürenin iş tatmini üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada iş tatmini, çalışma ve çalışma koşulları ile finansal ödüllere ilişkin tatmin olarak iki ayrı boyutta ele alınırken, işyerinde geçirilen süre, iş yoğunluğu ve çalışma saatleri şeklinde incelenmektedir. Çalışmanın verileri, otel işletmelerinde çalışan 185 işgörenden toplanmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgulara göre iş yoğunluğu, çalışma ve çalışma koşulları ile finansal ödüllere ilişkin iş tatminini negatif yönde etkilerken, çalışma saatlerinin iş tatmini boyutları üzerinde etkisi olmadığı saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe objective of this study is to examine the relationship between time at work and job satisfaction. Job satisfaction is considered as satisfaction with work and work environment and satisfaction with financial rewards. Time at work is examined by working intensity and working hours. Data was collected from 185 hotel employees. Results of regression analysis revealed that work intensity is negatively related to satisfaction with work and work environment and satisfaction with financial rewards. Moreover there is no relationship between working hours and job satisfaction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş Yoğunluğuen_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectÇalışma Saatlerien_US
dc.titleİşyerinde geçirilen süre ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe relationship between time at work and job satisfaction: An empirical studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentBölüm Yoken_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-9941-3993en_US
dc.identifier.issue60en_US
dc.identifier.startpage14en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record