Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYalçın, Selçuk
dc.date.accessioned2019-11-04T12:46:06Z
dc.date.available2019-11-04T12:46:06Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationYALÇIN, S . (2019). Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde Stoklar: Muhasebeleştirme, Değerleme, Sunum ve Açıklamalar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (60) , 202-222 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2511
dc.description.abstractStoklar işletmelerin satmak veya faaliyetlerinde kullanmak üzere işletmede tuttukları hammadde, malzeme, mamul ve ticari mallardır. Henüz hasılat elde edilmemiş hizmet üretim maliyetleri de stok olarak değerlendirilebilir. Ülkemizde muhasebe uygulamaları Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri / Vergi Usul Kanunu doğrultusunda yapılmaktadır. Bu çalışmada stokların varlıklar arasına alınması, raporlama dönemlerinde değerlemesi, finansal tablolarda sunum ve açıklamaları konuları üç düzenlemeye göre incelenmiştir. Belirtilen durumlar her üç uygulamaya göre açıklanmış ve aralarındaki farklar ortaya konulmuştur. Söz konusu farklar stok maliyetlerinin belirlenmesi, stokların dönem sonu değerlemeleri ve muhasebe kayıtlarına alınmalarında ortaya çıkmaktadır. Ayrıca standartlar ve Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılan işlemlerin uyumlaştırılması konuları ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractInventories are raw materials, materials, products and commercial goods held by the enterprises in order to sell or use them in their activities. Service production costs which have not yet yielded revenue can also be considered as inventory. Accounting practices are made in accordance with Turkish Accounting Standards / Turkish Financial Reporting Standards, Financial Reporting Standard for Large and Medium sized Entities and General Communiques on Accounting System Application Turkish Tax Procedure Law in our country. In this study, taking inventories among the assets, valuation in the reporting periods, presentation and explanations in the financial statements according to the three regulations are examined. The stated cases are explained according to all three regulations, and the differences between them are presented. These differences arise from the determination of inventory costs, end-of-year valuation of inventory, and recognition. Furthermore, the accommodation of the procedures in line with the standards and the provisions of the Turkish Tax Procedure Law were addressed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStoken_US
dc.subjectFinansal Raporlama Standartlarıen_US
dc.subjectBOBİ FRSen_US
dc.subjectMuhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerien_US
dc.titleTürkiye finansal raporlama standartları, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı ve muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde stoklar: Muhasebeleştirme, değerleme, sunum ve açıklamalaren_US
dc.title.alternativeInventories in Turkish financial reporting standarts financial reporting standard for large and medium sized entities and general communiques on accounting system application: Recognition, valuation, presentation and disclosuresen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentBölüm Yoken_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-9402-7524en_US
dc.identifier.issue60en_US
dc.identifier.startpage202en_US
dc.identifier.endpage222en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record