Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAlsu, Erkan
dc.date.accessioned2019-11-05T07:56:43Z
dc.date.available2019-11-05T07:56:43Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationALSU, E . (2019). Finansal Yatırımlar Açısından Kriz Dönemlerinde Tobin Q Oranının Önemi: Borsa İstanbul Gıda Sektörü Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (61) , 38-49 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2517
dc.description.abstractBu çalışmada Borsa İstanbul(BİST)’da gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin Tobin Q oranlarının finansal yatırımlar açısından önemi karşılaştırmaları olarak incelenmiştir. Bu açıdan bu çalışma, bireysel ve kurumsal yatırımcıya doğru firmayı yakalayabilme ve yıllar itibariyle ortaya çıkan değişimleri karşılaştırmalı olarak izleyebilme fırsatı vermektedir. Bu kapsamda 2005-2016 yılları verileri kullanılmıştır. Verilerin analizi öncesinde verilerin kayıp değerleri, normal dağılımları ve ardından korelasyonel hareketleri test edilmiştir. Veriler normal dağılmadığı için parametrik olmayan Wilcoxon T Testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde 2008 krizi ve devam eden 3 yıl boyunca Tobin Q oranları arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Diğer yıllar arasında anlamlı bir değişimin olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve finansal yatırımcılar açısından önem arz etmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the importance of the Tobin Q ratios of the enterprises operating in the food sector in Borsa Istanbul (BIST) is analyzed as financial investments. In this respect, this study gives the opportunity to the individual and institutional investors to catch the right company and to monitor the changes that have occurred over the years. In this context, data for the years 2005-2016 have been used. Before the analysis of the data, the loss values, normal distributions and the correlational movements of the data were tested. Since the data were not distributed normally, the nonparametric Wilcoxon T Test was used. As a result of the findings, a significant difference was observed between the 2008 crisis and the Tobin Q ratios during the 3-year period. There was no significant change between the other years. The results of the study are important for enterprises and financial investors in the food sector.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTobin Q Oranıen_US
dc.subjectBorsa İstanbul(BİST)en_US
dc.subjectGıda sektörüen_US
dc.subjectWilcoxon T Testien_US
dc.titleFinansal yatırımlar açısından kriz dönemlerinde Tobin Q oranının önemi: Borsa İstanbul gıda sektörü üzerine ekonometrik bir analizen_US
dc.title.alternativeThe importance of Tobin Q Ratio in crisis periods of financial investments: Borsa İstanbul econometric analysis on food sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-6102-1786en_US
dc.identifier.issue61en_US
dc.identifier.startpage38en_US
dc.identifier.endpage49en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record