Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKılıçkaya Boğ, Eren Evin
dc.date.accessioned2019-11-05T11:20:21Z
dc.date.available2019-11-05T11:20:21Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKILIÇKAYA BOĞ, E . (2019). Şehir Kimliği ve Yazı Karakteri İlişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (61) , 109-121 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2522
dc.description.abstractBir yazı karakteri ya da İngilizce’deki tercümesiyle ‘Typeface (Yazıyüzü)’ insanlar gibidir. Her birinin ayrı bir kişiliği, kendine has özelliği ve de bağlı olduğu bir sınıf vardır. Yazı karakterleri bir kimlik oluşturmada da önemli bir unsurdur. Bir harfin nasıl şekillendiği her ne kadar bu iş ile ilgilenmeyenler için önemsiz gibi dursa da harfi oluşturan çizgilerin kalınlığı, kıvrımların kavisi, bitiş yerlerindeki çıkıntıların yapısı gibi ayrıntılar yazı karakterine belirgin bir özellik kazandırmada önemli detaylar verir. Bir şehir ise yine aynı şekilde kurulduğundan bu yana bir karaktere sahiptir. Şehrin nasıl oluştuğu, planı, içinden geçen nehirlerin kıvrımı ve hatta üzerine kurulduğu jeolojik yapı bu karakterin şekillenmesinde önemli ipuçları verir. Bu iki kavram yani şehir ve yazı karakteri kimlik kazanma açısından aynı özelliklere sahiptirler ve bu nedenledir ki bir şehir kendine ait bir yazı karakteri ile anılabilir. Bu çalışmada yazı karakterinin, şehir kültüründeki yeri, tarama modeli kapsamında alanyazın incelemesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, şehirlerin kimliklerinde var olan yazı karakterlerinin nasıl şekillendiğine değinerek, bu yazı karakterlerinin tipografideki yeri ve önemine dikkati çekmektir. Çalışmada, üç farklı ülkeden üç şehir ele alınmış ve ele alınan örnekler bu üç şehirle sınırlandırılmıştır.en_US
dc.description.abstractA typeface is like human beings. Each of them has a distinct personality, a unique character and a classification, which it is, belongs to. Typefaces are also important in creating an identity. How a letter is formed is insignificant for those who do not care about it, but the details of the thickness of the lines, the curvature of the curves, and the structure of the protrusions at the end points give important details in providing a distinctive character. A city has also a character since it was founded in the same way. How the city is formed, the plan, the curvature of the rivers passing through it, and even the geological structure on which it is built give important clues in shaping of this character. These two concepts, city and typeface, have the same characteristics in terms of gaining identity, which is why a city can be remembered with its own character. In this study, the place of typefaces in city culture is considered as a review of the literature within the scope of the scanning model. The aim of the study is to take attention how typefaces formed in city identity and their place and importance in typographic design. This study is limited with the three cities from three different countries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTipografien_US
dc.subjectYazı Karakteri Tasarımıen_US
dc.subjectŞehir Tipografisien_US
dc.subjectŞehir Yazı Karakterlerien_US
dc.titleŞehir kimliği ve yazı karakteri ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship of city identity and typefaceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentGüzel Sanatlar Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-2856-1614en_US
dc.identifier.issue61en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.endpage121en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record