Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKurnaz, Niyazi
dc.contributor.authorKestane, Ali
dc.date.accessioned2019-11-05T12:50:40Z
dc.date.available2019-11-05T12:50:40Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKESTANE, A , KURNAZ, N . (2019). ERP Sistemlerinin Muhasebe Bilgi Sistemine Entegrasyonu ve Finansal Raporlamaya Yansımaları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (61) , 145-158 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2525
dc.description.abstractTeknolojinin bilgi toplumuna sağladığı en önemli katkılardan birisi; bilgiye erişimde kolaylık ve paylaşımında hız sağlamasıdır. İşletmelerin küresel ekonomik ortamda yoğun rekabet yarışı içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmelerinde bilgi işlem teknolojilerinin kullanımı kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Özellikle sermayenin uluslararası alanda hareket etmesi ve işletmelerin üretim birimlerinin farklı coğrafyalara taşınması; işletme faaliyetlerin kontrolünün sağlanmasını güç hale getirmiş ve Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP – Enterprise Resource Planning) sistemlerinin oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Gerçekleştirilen işlemlerin kayıt altına alınması, uygulamada kolaylık ve standardizasyon sağlaması bakımından ERP sistemlerinin işletmelerde kullanılmaya başlanması ile muhasebe bilgi sistemleri de durumdan kendisine düşen payı almıştır. ERP sistemlerinin merkezi bir veri tabanında bilgileri toplaması, işletmelerin fonksiyonel birimleri arasındaki ilişkileri sistematik hale getirerek; muhasebe bilgilerinin kayıt altına alınmasına, belge akışına, işleyişine ve finansal bilgilerin raporlanmasına yeni bir boyut kazandırmış olup merak uyandırmıştır. Bu çalışmada ERP sistemlerinin muhasebe bilgi sistemine entegrasyonu ile ihtiyaç duyulan bilgilerin doğru, güvenilir ve gerçek zamanlı olarak bilgi kullanıcılarına aktarılmasına yönelik finansal raporlamaya yansımaları irdelenmiş olup uygulamaya yönelik değerlendirmeler yapılarak önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractOne of the most important contributions of technology to the information society; access to information and ease of sharing. The use of information processing technologies has become an inevitable necessity for enterprises to carry out their activities in a competitive competition in the global economic environment. In particular, the internationalization of capital and the transfer of the production units of the enterprises to different geographies; it has made it difficult to ensure the control of the activities of the enterprises and has prepared the basis for the establishment of Enterprise Resource Planning (ERP) systems. Registration of transactions performed, in terms of providing convenience and standardization in application, the use of ERP systems in enterprises has affected accounting information systems. Gathering information in a central database of ERP systems, systematically making relationships between the functional units of enterprises; accounting information, document flow, operation and reporting of financial information has brought a new dimension has aroused curiosity. With the integration of ERP systems into accounting information system, the reflections of the required information on the financial reporting for the correct, reliable and real-time transfer of information to the users of the information were examined and evaluations and recommendations were made for implementation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKurumsal Kaynak Planlamasıen_US
dc.subjectMuhasebe Bilgi Sistemien_US
dc.subjectFinansal Raporlamaen_US
dc.titleERP sistemlerinin muhasebe bilgi sistemine entegrasyonu ve finansal raporlamaya yansımalarıen_US
dc.title.alternativeAn integration of ERP systems to accounting ınformation system and reflections on financial reportingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-7049-0354en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-7019-0119en_US
dc.identifier.issue61en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.identifier.endpage158en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record