Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBuran, Ali Çağrı
dc.contributor.authorAğca, Ahmet
dc.date.accessioned2019-11-07T08:16:20Z
dc.date.available2019-11-07T08:16:20Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationBURAN, A , AĞCA, A . (2019). Tedarik Zinciri Risklerinin Azaltılmasında İşbirliği Yaklaşımının Etkisi: Üretim İşletmelerinde Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (62) , 60-78 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2538
dc.description.abstractBu araştırmanın ana amacı Türkiye’de yer alan sanayi işletmelerinin tedarik zincirleri boyunca operasyonel risklerinin azaltılmasında işbirliği faaliyetlerinin etkisinin ortaya konmasıdır. Tedarik zinciri yönetiminde risk yönetimi süreci; risklerin tanımlanması, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uygun risk yönetiminin seçilmesi, risk yönetimin stratejisinin uygulanması ve risklerin azaltılması şeklinde ifade edilmiştir. Uygun risk yönetim stratejisi sürecinin içeriğini tedarik zinciri zaaflarını giderilmesine yönelik uygun risk azaltma yönteminin bulunmasıdır. İşbirliği bu anlamda önleyici bir risk yönetim ve azaltma stratejisi olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda operasyonel seviyede tedarik zinciri boyunca ancak işletme dışı riskler olarak adlandırılan; talep riskleri ve tedarik riskleri ele alınmıştır. Tedarik zincirlerinde işbirliği ise tedarikçi işbirliği ve müşteri işbirliği olarak ele alınmış ve talep ve tedarik riskleri ile ilişkilendirilmiştir. Çalışma amacına yönelik olarak İstanbul Sanayi Odası tarafından 2014 yılına ilişkin belirlenen Türkiye’nin en büyük bin sanayi işletmesi uygulama alanı olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında anket uygulamasında Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonundan proje desteği sağlanmıştır ve toplam 214 işletmeden anketler yoluyla veriler toplanmış ve analiz edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe main goal of this study is to demonstrate the diract effect of collaboration activities on mitigating the supply chain risks in Turkish manufaturing companies. Supply chain risk management process consist of five steps: identification of the risks, risk assesment and evaluation, selection of appropriate risk management, implementation of supply chain risk management strategy and mitigation techniques in order to eliminate the weaknesses of the supply chain. From this point of view collaboration can be adressed as a proactive risk management strategy . In this respect supply chain risks can be undertaken as in supply chain but outside the focal company at operational level namely: supply risks and demand risks. Supply chain collaboration can be classified in two ways based supply chain process namely: supply risks and demand risks. In this context the surveys were conducted with the participation of the largest 1000 industrial enterprises determined annually by the Istanbul Chamber of Industry (ICO). This study has funded by Dumlupinar University Scientific Research Comission.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTedarik Zincirien_US
dc.subjectTedarik Zinciri Yönetimien_US
dc.subjectTedarik Zinciri İşbirliğien_US
dc.subjectTedarik Zinciri Risk Yönetimien_US
dc.subjectTedarik Zinciri Risklerien_US
dc.titleTedarik zinciri risklerinin azaltılmasında işbirliği yaklaşımının etkisi: Üretim işletmelerinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe effect of collaboration on mitigating supply chain risks: A research on manufacturing companiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-8676-4831en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-5637-6061en_US
dc.identifier.issue62en_US
dc.identifier.startpage60en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record