Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPehlivan, Burcu
dc.date.accessioned2019-11-11T09:12:44Z
dc.date.available2019-11-11T09:12:44Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationPEHLİVAN, B . (2019). “1914 Kuşağı” Sanatçılarının Resimlerinde İstanbul İzleği (Teması). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , () , 100-118en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2559
dc.descriptionBu çalışma 19-20 Kasım 2018 tarihleri arasında 1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmuşturen_US
dc.description.abstractOsmanlı’nın son ve Cumhuriyet’in ilk yılları arasındaki geçiş sürecinde varlığını sürdürmüş olan ve Türk resim sanatı içerisinde “Çallı Kuşağı” ya da “Türk İzlenimcileri” olarak da isimlendirilen “1914 Kuşağı”, Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’ndeki resim eğitimlerinin ardından Paris’de Academie des Beaux Arts’a resim eğitimi almak üzere gönderilmiş, ancak Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile bu eğitimlerini yarıda bırakarak yurda geri dönmek durumunda kalmış olan sanatçı topluluğudur. 1914 yılına denk gelen bu geri dönüş tarihlerinden dolayı, Türk resim sanatı içerisinde “1914 Kuşağı Ressamları” ismini almışlardır. İbrahim Çallı, Namık İsmail, Nazmi Ziya Güran, H. Avni Lifij, Feyhaman Duran, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik ve Ali Sami Boyar grubu oluşturan isimlerdir. Paris’te aldıkları resim eğitimi sonucunda akademik bir çizim yetkinliğine ulaşan bu sanatçılar, o yıllarda tanıştıkları İzlenimci resim anlayışından da etkilenmeleri ile resimlerinde desen sağlamlığının yanı sıra İzlenimciliğin renkçi tavrına da eğilim göstermişlerdir. Bu eğilimleri, ülkeye dönüşleri ile birlikte manzara, portre, ölüdoğa gibi resim türlerinde kendilerine özgü bir biçem(üslup) ile vücut bulmuştur. Özellikle açık havada gerçekleştirdikleri manzara türü resimlerinde mekân olarak İstanbul ve çevresini seçmişlerdir. Açık havada tek seferde gerçekleştirdikleri küçük boyuttaki yağlıboya resimleri, sonrasında yaptıkları ayrıntılı çalışmalar ile İstanbul’un sokakları, evleri, tarihi yapıları, sahilleri ve boğaz görünümleri günün her saatinde, her haliyle “1914 Kuşağı” sanatçılarının en gözde konuları olmuştur. Geçmişten günümüze birçok sanatçının resmine konu olan ve olmaya devam eden İstanbul teması, “1914 Kuşağı” sanatçılarının bakış açıları ve yorumları bağlamında plastik dille betimlenmiş ve belge niteliğinde sanatsal üretimler olarak günümüze miras kalmışlardır.en_US
dc.description.abstract1914 Generation is an artist community which pursued its existence during the transition process between the last years of Ottoman Empire and the first years of The Republic of Turkey and named as ‘’Çallı Generation’’ or also ‘’Turkish Impressionists’’ that was sent for taking art education at Academie des Beaux Arts in Paris after their art education at Sanay-i Nefise Mektebi Alisi (School of Fine Arts) but they were obliged to return to the country with leaving their education undone with the beginning of World War I. They took the name of ‘’1914 Generation Painters’’ in Turkish Painting due to their return year which coincides the year of 1914. İbrahim Çallı, Namık İsmail, Nazmi Ziya Güran, H. Avni Lifij, Feyhaman Duran, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik and Ali Sami Boyar are the names that generate the community. Those artists who reach academic drawing competence as a result of the art education taken in Paris showed a tendency to colorist attitude of Impressionism in addition to solidity of drawing in their paintings with being affected by the Impressionist painting perception that they met in those years. Their tendency has come into existence with their distinctive style in painting types such as landscape, portrait and still life with their return to the country. Especially they chose Istanbul and its around as location in their landscape paintings that they have performed outdoor. Small sized oil paintings they performed outdoor at one time, the streets of Istanbul that they did thereafter with detailed works, houses, historical buildings, coasts and Bosphorus views at all hours of the day and night in all aspects has become the favorite subjects of “1914 Generation” artists. Istanbul theme which has been the subject of many artists from past to present is described with a plastic language in the context of “1914 Generation” artists’ perspectives and interpretations and it stayed as heritage that is an artistic product today.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectTemaen_US
dc.subjectSanatçıen_US
dc.subjectResimen_US
dc.title“1914 Kuşağı” sanatçılarının resimlerinde İstanbul izleği (teması)en_US
dc.title.alternativeİstanbul theme in the paintings of “1914” generation artistsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentBölüm Yoken_US
dc.identifier.startpage100en_US
dc.identifier.endpage118en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record