Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYalçın, Çağrı
dc.date.accessioned2019-11-11T11:51:49Z
dc.date.available2019-11-11T11:51:49Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationYALÇIN, Ç . (2019). Kütahya Sivil Mimari Örnekleri Kapsamında Kossuth Evinin Değerlendirilmesi ve Kurgusal Mekan Açısından Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , () , 153-162 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2562
dc.descriptionBu çalışma 19-20 Kasım 2018 tarihleri arasında 1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Kossuth Evi Müzesi ve diğer sivil mimari örneklerinin incelenerek değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının kurgusal mekânlar aracılığıyla yumuşak güç unsuru olmak için uygunluğunun tasarım düzleminde analiz edilmesidir. Kossuth Evi, Macar Özgürlük Savaşı'nın önderlerinden Lajos Kossuth'un 1850-1851 yılları arasında 56 kişilik mülteci grubuyla geldiği Kütahya'da ailesiyle misafir edildiği evdir. Ev 18.yy'a ait kentteki tek yapıdır. Kütahya ilinde, Şükrü Şeker Evi, Defterdar Konağı, Ispartalılar Konağı gibi 19.yy ve 20.yy'a ait pek çok sivil mimari örnekleri de bulunmaktadır. Kütahya ili coğrafi nitelikleri aracılığıyla sahip olduğu Roma'dan günümüze uzanan zengin kültürel çeşitliliğiyle pek çok farklı yapı tipine ve plan çeşidine ev sahipliği yapmaktadır. Yumuşak güç unsuru olarak kültürel temelin tanıtılmasında mimari ögeler kullanılmaktadır. Özellikle Japon görselleştirme sanatçısı ve yönetmenler Hayao Miyazaki ve Isao Takahata yumuşak güç unsuru olarak Japon kültürü ve Japon mimarisini eserleriyle Dünya'ya tanıtmaktadır. Ayrıca Amerika'da pek çok Hollywood yapımı film yumuşak güç unsuru olarak Amerikan kültür ve mimarisini tüm dünyaya taşımaktadır. Bu araştırma sonucunda ise Kütahya ilinin kültürel altyapısıyla yumuşak güç unsuru olarak kurgusal mekanların oluşturulması ve farklı yorumlarla kentin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin global platformda doğru ve verimli tanıtımının yapılması açısından elverişli olduğu öngörülmüştür. Bu açıdan gerçekleştirilebilecek çalışmalar ve çözüm önerileri tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to examine the Kossuth House Museum and other examples of civil architecture and to analyze the results of the evaluation to be a soft power element through fictional spaces in the design areas. Kossuth House is the house where Lajos Kossuth, one of the leaders of the Hungarian Freedom War, was hosted with his family in Kütahya between 1850-1851 with a group of 56 refugees. The house is the only building in the city belonging to the 18th century. There are many examples of civil architecture belonging to the 19th century and 20th century such as Şükrü Şeker Evi, Defterdar Konağı and Ispartalılar Mansion in Kütahya. Kütahya city has many different types of buildings and plan types with its rich cultural diversity from Rome to present day by means of its geographical characteristics. Architectural elements are used in the introduction of the cultural foundation as a soft power element. In particular, the Japanese visualization artist and directors Hayao Miyazaki and Isao Takahata introduce the Japanese culture and Japanese architecture to the world as a soft power element. In addition, many Hollywood-made films in the United States carry American culture and architecture to the whole world as a soft power element. As a result of this research Kutahya for creation of fictional places as the soft power elements of the cultural infrastructure of the province and the construction of accurate and efficient introduction in the global platform of the city with different interpretations and the Republic of Turkey was estimated to be favorable terms. In this respect, the studies and solutions that can be realized in this respect are discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKütahyaen_US
dc.subjectKossuth Evi Müzesien_US
dc.subjectSivil Mimarien_US
dc.subjectKurgusal Mekânen_US
dc.titleKütahya sivil mimari örnekleri kapsamında Kossuth evinin değerlendirilmesi ve kurgusal mekan açısından analizien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of Kossuth house in Kütahya civil architecture within the examples in the terms of fictional space analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentMimarlık Fakültesien_US
dc.identifier.issueAhmet Yakupoğlu Anısına Şehir, Sanat ve Tasarım Özel Sayısıen_US
dc.identifier.startpage153en_US
dc.identifier.endpage162en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record