Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUzgören, Ergin
dc.contributor.authorAslan, Volkan
dc.date.accessioned2019-11-11T12:58:02Z
dc.date.available2019-11-11T12:58:02Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationUZGÖREN, E , ASLAN, V . (2019). SEÇİLİ MENA ÜLKELERİNDE DOĞALGAZ TÜKETİMİ VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (59) , 13-20 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2566
dc.descriptionBu çalışma 19-21 Ekim 2017 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Innovation and Global Issues II” uluslararası kongresinde tam metin bildiri olarak sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractÇalışmada doğalgaz tüketimi ile iktisadi büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmektedir. Bu ilişkinin tanımlanması, uygun sürdürülebilir büyüme politikalarının belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. Bu amaçla 8 MENA ülke panel verisi kullanarak 1989-2014 dönemi için doğalgaz tüketimi ve iktisadi büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki araştırılmaktadır. Ekonometrik analizler sonucunda, doğalgaz tüketimi ile ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığına ve istatistiki olarak anlamlı uzun dönem katsayılarına ulaşılmıştır. Uzun dönemli katsayılar, doğalgaz tüketiminin ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe long-run relationship between natural gas consumption and economic growth is investigated in this study. The definition of this relationship has great importance in determining appropriate sustainable growth policies. For this purpose, using panel data from 8 MENA countries, a long-term relationship between natural gas consumption and economic growth is investigated for the period 1989-2014. As a result of the econometric analyzes, the existence of the cointegration relation between natural gas consumption and economic growth and statistically significant long term coefficients are determined. Long-run coefficients show that natural gas consumption affects economic growth positively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğalgaz Tüketimien_US
dc.subjectİktisadi Büyümeen_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.titleSeçili MENA ülkelerinde doğalgaz tüketimi ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between natural gas consumption and economic growth in selected MENA countriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.issue59en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage20en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record