Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKılcı, Esra Nazmiye
dc.date.accessioned2019-11-12T13:53:03Z
dc.date.available2019-11-12T13:53:03Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKILCI, E . (2019). TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE 1980-2017 DÖNEMİNDE SERMAYE YETERLİLİĞİ VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ; FOURIER YAKLAŞIMI. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (59) , 61-73 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2570
dc.descriptionBu çalışma, 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde Paris’te düzenlenen IV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu’nda sunulan “Türk Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği ve Karlılık Arasındaki İlişkinin Analizi; 1980-2017” isimli bildirinin genişletilmiş halidir.en_US
dc.description.abstractBankacılık sektöründe sermaye-karlılık ilişkisi büyük önem arzetmekte ve sermaye yeterliliği düzenlemelerinin bankacılık sektörünün karlılığı ve etkinliği üzerindeki etkileri ile bu etkilerin büyüklüğü birçok çalışmaya konu olmaktadır. Özellikle, 2008 yılından itibaren A.B.D ve A.B’de yaşanan krizler, sermaye düzenlemelerindeki yetersizliklerin, krizlerin ortaya çıkması ve büyümesindeki rolünün daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesine yol açmıştır. Türk Bankacılık Sektörü incelendiğinde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren birçok bankaya göre, yüksek sermaye yeterlilik ve karlılık rasyoları dikkati çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, 1980-2017 dönemi için, Türk Bankacılık Sektörü sermaye yeterliliği ile sektör karlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Türk Bankacılık Sektörü yıllık verileri kullanılarak ekonometrik bir çalışma yapılmıştır. Karlılığa ilişkin indikatörler olarak ROE ve NIM bağımlı değişkenler, sermaye yeterliliğine ilişkin olarak ise, özsermaye/toplam varlıklar ve özsermaye/mevduat+mevduat-dışı kaynaklar oranları bağımsız değişkenler olarak çalışmada kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, sermaye yeterliliğini gösteren sözkonusu oranlar ile karlılık indikatörleri arasında uzun dönemli ilişkiler olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe relationship between capital adequacy and profitability has great importance and has been studied widely. The effects of the capital adequacy requirements on bank performance and the volume of these effects are important issues studied. Financial crises experienced in U.S.A and E.U since 2008 have led to the detailed examination of the role of the capital inadequacies in crises. When analysed the Turkish Banking Sector, high capital adequacy and profitability ratios have been standing out, compared to the other banks operating in the other developed and developing market economies. The purpose of this study is to test the relationship between capital adequacy and profitability in the banking sector during the period of 1980-2017 by using the annual data of Turkish banking sector. Dependent variables as ROE and NIM and independent variables as equity/total assets ratio and equity/deposit+non-deposit sources have been used in this study. The results of the study shows that there are long-term relationships between capital adequacy ratios and profitability indicators.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSermaye Yeterliliğien_US
dc.subjectKarlılıken_US
dc.subjectTürk Bankacılık Sektörüen_US
dc.titleTürk bankacılık sektöründe 1980-2017 döneminde sermaye yeterliliği ve karlılık arasındaki ilişkinin analizi; Fourier yaklaşımıen_US
dc.title.alternativeAnalysis of the relationship between capital adequacy and profitability in turkish banking sector over the period of 1980-2017; Fourier approachen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentBölüm Yoken_US
dc.identifier.issue59en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage73en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record