Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Abdullah
dc.contributor.authorAksanyar, Yaşar
dc.contributor.authorGüler, Tahsin
dc.date.accessioned2019-11-13T08:58:57Z
dc.date.available2019-11-13T08:58:57Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationYILMAZ, A , AKSANYAR, Y , GÜLER, T . (2019). YOKSULLUKLA MÜCADELEDE ÇAĞDAŞ BİR YÖNTEM OLARAK İSTİHDAM BAĞLANTILI ŞARTLI SOSYAL YARDIMLAR: KÜRESEL BİR ANALİZ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (59) , 105-122 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2573
dc.description.abstract“Sosyal Yardım Uygulamaları”, günümüzde ülkelerin yoksullukla mücadelede başvurdukları en önemli kamu politikası enstrümanlarındandır. Küresel ölçekte incelendiğinde ülkeler ve bölgeler arasında standart uygulamalar olarak yayılım göstermeyen “Sosyal Yardım Uygulamaları”nın, uygulandıkları ülkelerin ve coğrafyaların ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerinden önemli ölçüde etkilendikleri görülmektedir. Şartlı bir sosyal yardım türü olan istihdam temelli sosyal yardımların Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarındaki ülke uygulamalarına odaklanılan çalışmada; sosyal yardım sistem ve enstrümanlarını sorgulayan çoğu dünya ülkesinin 1990’lardan itibaren sosyal yardım enstrümanlarını çoklu amaçlara hizmet eder tarzda yeniden yapılandırdığı, Kuzey Amerika ve Avrupa Kıtası uygulamalarının ''gelişmiş'', Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkeleri uygulamalarının ise ''gelişmekte olan'' uygulamalar olarak nitelendirilebileceği değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractNowadays, “Social Aid Practices” are one of the most important element of public policy that contries consult for struggle against poverty. On a global scale, “Social Aid Practices” aren’t scatter as a standart practies between countries and regions. These Practices are influenced significantly by the economic, political, social and cultural characteristics of the countries and geographies that they are applied. This study focuses on the country practices in Africa, America, Asia and Europe continents of employment-based social aids which is type of conditional social aid. It is evaluated that many World countries questioning social aid systems and instruments have restructure the social aid instruments since 1990s in a manner that serve multiple purposes. In addition, the practices of North America and Europe continent are considered as “developed” and the applications of Asia, Africa and South America countries are considered as “developing”.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYoksullukla Mücadeleen_US
dc.subjectKamu Politikasıen_US
dc.subjectSosyal Yardımen_US
dc.titleYoksullukla mücadelede çağdaş bir yöntem olarak istihdam bağlantılı şartlı sosyal yardımlar: Küresel bir analizen_US
dc.title.alternativeConditional social aids employment related in struggle against poverty: A global analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentBölüm Yoken_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-3711-6915en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-7729-5172en_US
dc.identifier.issue59en_US
dc.identifier.startpage105en_US
dc.identifier.endpage122en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record