Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBüyükkıdan, Nurgün
dc.contributor.authorDurmuş, Büşra
dc.date.accessioned2019-12-10T11:31:24Z
dc.date.available2019-12-10T11:31:24Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2587
dc.description.abstractBu çalışmada, 5-sülfosalisilik asit (H3SSA) ile piperazin türevlerinin tepkimesinden proton transfer tuzları (H2Etpip)(HSSA) ∙ 0,07 EtOH (1), (H2HOEtpip)(HSSA) ∙ 0,07 EtOH (2), (HAcpip)(H2SSA) ∙ 0,02 EtOH (3), (H2pypip)(HSSA) (4), (H2cyhpip)(HSSA) (5) sentezlenmiştir. Sentezlenen proton transfer tuzları ile de Cu(II) metal kompleksleri (H2Etpip)[Cu(HSSA)2] ∙ 5H2O (6), (H2HOEtpip)[Cu(HSSA)2]∙ 5H2O (7), (H2Acpip)[Cu(HSSA)2] ∙ 5H2O (8), (H2pypip)[Cu(HSSA)2] ∙ 5H2O (9), (H2cyhpip)[Cu(HSSA)2] ∙ 5H2O (10) elde edilmiştir. Proton transfer tuzlarının (1-5) yapısı 1H-NMR, 13C-NMR ve FT-IR metotları ile aydınlatılmıştır. Amorf halde elde edilen geçiş metal komplekslerinin (6-10) yapıları ise AAS, FT-IR, manyetik duyarlılık ve molar iletkenlik sonuçları dikkate alınarak önerilmiştir. Bileşiklerin antimikrobiyal aktiviteleri Staphylococcus aureus (ATCC 29213) (Gram pozitif), Escherichia coli (ATCC 25922) (Gram negatif) ve Candida krusei (ATCC 6258) (maya), Candida parapsilosis (ATCC 22019) (maya) mikroorganizmalarına karşı test edilmiştir. Sonuçlar antibakteriyel kontrol bileşikleri Levofloksasin, Sefepim, Vankomisin ve antifungal bileşik Flukonazol ile karşılaştırılmıştır. Sentezlenen tuzların (1-5) ve komplekslerin (6-10) MİK (Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu) değer aralıkları sırasıyla, Staphylococcus aureus bakterisi için 15,60-62,50 μg/mL ve 15,60-7,81 μg/mL, Escherichia coli bakterisi için 125,00-500,00 μg/mL ve 31,25-62,50 μg/mL, Candida krusei mayası için 31,25-62,50 μg/mL ve 15,60-31,25μg/mL ve Candida parapisilosis mayası için 15,60-62,50 μg/mL ve 7,81-62,50 μg/mL olarak bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, proton transfer salts (H2Etpip)(HSSA) ∙ 0,07 EtOH (1), (H2HOEtpip)(HSSA) ∙ 0,07 EtOH (2), (HAcpip)(H2SSA) ∙ 0,02 EtOH (3), (H2pypip)(HSSA) (4), (H2cyhpip)(HSSA) (5) have been prepared between derivatives of piperazine and 5- sulfosalicylic acid (H3SSA). Cu(II) metal complexes (H2Etpip)[Cu(HSSA)2] ∙ 5H2O (6), (H2HOEtpip)[Cu(HSSA)2] ∙ 5H2O (7), (H2Acpip)[Cu(HSSA)2] ∙ 5H2O (8), (H2pypip)[Cu(HSSA)2] ∙ 5H2O (9), (H2cyhpip)-[Cu(HSSA)2] ∙ 5H2O (10) have been obtained with synthesized proton transfer salts. The structure of proton transfer salts have been proposed by using 1H NMR, 13C NMR and FT-IR techniques. The structure of amorphous metal complexes have been proposed by using AAS, FT-IR, magnetic susceptibility and molar conductivity techniques. Antimicrobial activities of compounds have been tested against Staphylococcus aureus (ATCC 29213) (Gram positive), Escherichia coli (ATCC 25922) (Gram negative) and Candida krusei (ATCC 6258) (yeast), Candida parapsilosis (ATCC 22019) (yeast) microorganisms. The results compared to Levofloxacin, Cefepime and Vancomycin as antibacterial control compounds and to Flucanazole as antifungal control compound. MIC (Minimum Inhibitory Concentration) ranges of the synthesized salts (1-5) and complexes (6- 10) were obtained for Staphylococcus aureus bacteria 15,60-62,50 μg/mL and 15,60-7,81 μg/mL; for Escherichia coli bacteria 125,00-500,00 μg/mL and 31,25-62,50 μg/mL; for Candida krusei yeast 31,25-62,50 μg/mL and 15,60-31,25μg/mL; for Candida parapisilosis yeast15,60-62,50 μg/mL and 7,81-62,50 μg/mL, respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntimikrobiyal Aktiviteen_US
dc.subject1-Piperazin Türevlerien_US
dc.subject5-Sülfosalisilik Asit Metal Komplekslerien_US
dc.subjectProton Transfer Tuzuen_US
dc.subject5-Sulfosalicylic Aciden_US
dc.subject1-Piperazine Derivativesen_US
dc.subjectProton Transfer Salten_US
dc.subjectMetal Complexesen_US
dc.subjectAntimicrobial Activityen_US
dc.titlePiperazin türevleri ve Sülfosalisilik Asitin Proton Transfer Tuzları ile CU(II) komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeSynthesis and characterization of CU(II) complexes of Proton Transfer Salts derived from Piperazine derivatives and Sulfosalicylic Aciden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBüyükkıdan, Nurgün


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record