Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBülbül, Tuncay
dc.date.accessioned2019-12-10T13:27:35Z
dc.date.available2019-12-10T13:27:35Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.isbn978-605-68061-1-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2592
dc.description.abstractBu çalışma Cevâmi’ü’l-Hikâyât ve Levâmi’ü’r-Rivâyât’ın metnini ilim âlemine kazandırmayı hedeflemiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm’de eserin mütercimi Celâl-zâde Sâlih Çele-bi’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci Bölüm eserin kurgu ve şekil özelliklerini ana hatlarıyla ele almaktadır. Bu bölümün “Eserin Genel Kurgusal Özellikleri” başlığı altında eseri oluşturan temel kurgusal yapıtaşları çözümlenmeye çalışılmıştır. “Eserin Kurgusal Akışı” başlığı altında ise eserin bir anlamda kurgusal iskeleti ana hatlarıyla ortaya konmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTEZMER- Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleCelâl-zâde Sâlih Çelebi Cevâmi’ü’l-Hikâyât ve Levâmi’ü’r-Rivâyât tercümesien_US
dc.title.alternativeCelâl-zâde Sâlih Çelebi Cevâmi’ü’l-Hikâyât ve Levâmi’ü’r-Rivâyât tercümesien_US
dc.typebooken_US
dc.relation.journalen_US
dc.departmentFen Edebiyat Fakültesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorBülbül, Tuncay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record