Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTopal, Süleyman
dc.contributor.authorKöse, Cihan
dc.date.accessioned2019-12-11T13:43:58Z
dc.date.available2019-12-11T13:43:58Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2607
dc.description.abstractBu araştırma 2012-2019 yılları arasında Türkiye'de nadir yayılış gösteren Gentiana lııtea L. 'nın Kütahya Gümüşdağı Radar mevkiisinde ki yayılış alanı ve yetişme ortamın özelliklerinin belirlenmesi maksadıyla yapılmıştır. Kütahya il merkezinin güneyinde doğu-batı yönlerinde uzanan Gümüşdağı dağ silsilesinin en yüksek iki noktası Karlıktepe ve Nalbanttepe'dir. Bu kısımlarda çok nemli orman bitki örtüsü vardır. Alpin orman zonunda ve üzerinde doğal yayılışı olan bu bitkinin, insan eliyle usulsüz ve yasadışı yollarla sökülmesi ve yoğun olarak küçük ve büyükbaş hayvan otlatılması sebepleriyle bitki popülasyonunda yeterli gelişme sağlanamamıştır. Bu çalışmada Gentiana lutea L.'nin sahada doğal yayılış alanları, morfolojik özellikleri, ekolojik tespitler ve sahadaki durumu ile ilgili bulgular verilmiştir. Bu alanın titizlikle koruma altına alınması şiddetle önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThis research showing rare species of "Gentiana lııteal '" in Turkey between the years of 2012-2019 of the "Kütahya Gümüşdağ Radar" to determine the characteristics of the distribution and habitat in the area of location is made for the purpose. "Karlıktepe and Nalbanttepe" are the two highest points of Gümüşdağı mountain range lying in the east-west directions to the south of Kütahya city center. These parts have very humid forest vegetation. This plant, which has a natural spread in and around the Alpine forest zone, has not been adequately developed in the plant population due to unmethodical and illegal dismantling by humans and intensive grazing of small and bovine animals. In this study, the natural distribution areas of the Gentiana lutea L, morphological characteristics, ecological determinations and their status in the field are presented. It is strongly recommended that this area must be meticulously protecteden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGentiana lutea L.en_US
dc.subjectKütahyaen_US
dc.titleKütahya Gümüşdağı mevkiinde Censiyan’ın (Gentiana Lutea L.) yayılış alanları ve yetişme ortamı özellikleri’nin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of distribution areas and habitat characteristics of Gentiana Lutea L. in Kütahya Gümüşdağı areaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorTopal, Süleyman


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record