Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSofuoğlu, Sait Dündar
dc.contributor.authorAras, Oruç
dc.date.accessioned2019-12-12T11:05:17Z
dc.date.available2019-12-12T11:05:17Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-08
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2615
dc.description.abstractMobilya üretiminde ahşap ve ahşap benzeri ürünlerin özellikle işleme sonrası kaliteli bir yüzeye sahip olması gerek üretim esnasında gerekse sonrasında istenilen bir özelliktir. Mobilya ve ağaç işleri sektöründe kaliteyi belirleyen unsurların en önemlisi yüzey kalitesi olarak düşünülmektedir. Ağaç işleri ve mobilya sektöründe yüzey kalitesinin her açıdan önemli olduğu göz önüne alındığında, bu çalışmada, sektörde sıklıkla kullanılan Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) ve Anadolu kestanesi (Castenia sativa Mill)’den hazırlanan numuneler üzerinde CNC işleme parametrelerinin yüzey kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. Yapılan işleme deneylerinde 3 farklı devir sayısı (8000, 12000, 16000 dev/dak), 3 farklı ilerleme hızı (1000, 1500, 2000 mm/dak), iki farklı kesici ve iki farklı işleme katman sayısı (3 ve 4) kullanılmıştır. İşleme performansını değerlendirmek için Ra ve Rz pürüzlülük sonuçları değerlendirme kriteri olarak belirlenmiştir. Kayın numunelerde zemin yüzeyde liflere dik yapılan ölçümlerde en düşük ortalama pürüzlülük (Ra) değeri 3 katmanlı işlemede 16000 dev/dak devir sayısında 1000 mm/dak ilerleme hızında ve 1 nolu kesici tipinde 2,838 μm olarak elde edilmiştir. Yan yüzeylerde ise en düşük değer diğer faktörler aynı 2 nolu kesici tipinde 1,841 μm olarak elde edilmiştir. Genel olarak sonuçlar değerlendirildiğinde işleme derinliği arttıkça yüzey pürüzlülüğünde artış görülmüştür. Kesici devir sayısındaki artış belli bir yere kadar pürüzlülük değerinde iyileşme gösterirken daha fazla artması pürüzlü yüzeyler oluşturmuştur. Kesici ilerleme hızı artıkça pürüzlülükte doğrusal olarak artış göstermiştir. Kesici takımlardaki kesme kenar sayısının artması durumunda işlenen yüzeylerin pürüzlülük değerlerinde düşüş görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn furniture production, having a quality surface of wood and wood like products especially after processing is a desired feature both during and after production. In furniture and woodworking sector, surface quality is considered as the most important factor determining quality. In this study, the effects of CNC machining parameters on the surface quality of samples prepared from Eastern beech (Fagus orientalis Lipsky) and Anatolian chestnut (Castenia sativa Mill), which are frequently used in the sector, were examined. Determining the most suitable processing parameters has been determined as the priority target. 3 different speeds (8000, 12000, 16000 rpm), 3 different feed rates (1000, 1500, 2000 mm/min), two different cutter and two different processing layers (3 and 4) were used in the machining experiments. In order to evaluate the machining performance, Ra and Rz roughness results were determined as the evaluation criteria. The lowest average roughness (Ra) value was obtained in 3 layer processing,1000 mm/min feed rate at 16000 rpm 2,838 mm in cutter type 1 for measurements perpendicular to the fibers on vi grand surfaces of beech samples. The lowest values on the side surfaces were obtained as 1,841 mm in the same cutter type 2 as other factor. In general, when the results are evaluated, it has been seen that surface roughness increased as the machining depth increased. When the increase in the cutting speed shows an improvement in the roughness value up to a certain point, further increase has created rough surface. As the cutter feedrate increased, the roughness showed an increase linearly. When the number of cutting edges increases, a decrease has been seen in the roughness values of the machined surfaces.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCNCen_US
dc.subjectKayınen_US
dc.subjectKestaneen_US
dc.subjectMasif Ahşapen_US
dc.subjectYüzey Pürüzlülüğüen_US
dc.subjectBeechen_US
dc.subjectChestnuten_US
dc.subjectSolid Wooden_US
dc.titleCNC frezeleme operasyonlarında, farklı ahşap kesitlerinde işleme parametreleri ile yüzey pürüzlülüğü arasındaki ilişkinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between machining parameters in different massive wood sections at CNC milling operationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSofuoğlu, Sait Dündar


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record