Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCiddi, Kerem
dc.contributor.authorDuman, İsmail
dc.date.accessioned2019-12-12T11:58:59Z
dc.date.available2019-12-12T11:58:59Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2616
dc.description.abstractTürkiye’nin yakın gelecekte savunma sanayi alanında yapacağı yatırımlar ve jeopolitik risklerden doğan muhtemel hava saldırıları göz önüne alındığında, düşman ve düşman olması muhtemel unsurların etkili bir hava savunma sistemi ile caydırıcılığının sağlanması hayati öneme sahiptir. Türkiye’nin sınır komşularında mevcut olan hava savunma sistemleri ve orta/uzun menzilli balistik füze kabiliyetleri ele alındığında ülke bekasının gelişmiş teknoloji hava savunma sistemleri ile korunması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin yakın gelecekte sahip olacağı hava savunma sistemlerinin çok ölçütlü karar verme yöntemleri ile belirlenmesidir. Alınacak hava savunma sistemleri hem ekonomik hem de askeri anlamda büyük bir yere sahip olacağı için oldukça önemli stratejik bir karar sürecine sahiptir. Çalışmada Türkiye’nin yakın geçmişte ilgilendiği ve hali hazırda pek çok sınır komşusu tarafından kullanılan hava savunma sistemleri ele alınmıştır. Seçenekler arasında S-400, Patriot, ASTER, MEADS ve HQ-9 hava savunma sistemleri bulunmaktadır. Seçim aşamasında kullanılan kriterler ise maliyet, menzil, irtifa, maksimum hız, füze ağırlığı ve radar menzilidir. Daha sonra bu hava savunma sistemlerinin etkin karar ölçütleri belirlenerek Analitik Hiyerarşi Prosesi, TOPSIS, Analitik Serim Süreci, Basit Toplamlı Ağırlıklandırma, Ağırlıklı Çarpım ve ELECTRE yöntemleri ile karşılaştırmaları yapılmıştır. Tüm yöntemlerde belirlenen kriterler altında alternatifler arasından seçilecek sistemin S-400 hava savunma sistemi olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractIt is necessary to provide deterrence effect for element of enemies or possible enemies with an effective air defence system, when you take into consideration of possible ait strike arising from jeopolitical risks ad investments in defence industry made by Turkey in near future. When you take into consideration of air defence system and medium / long range ballistic missiles that Turkey’s border neighbours passess, it is emerging that country’s survivability requires using advanced technology air defence system. The porpuse of this stduy is to determine the air defence system, with multi-purpose decision making methods which Turkey will have in near future. Because the air defence system to be purchased, has a great significance both in economic and militarymeaning and requires strategic decision making process. In this study, the air defence systems which are being used bymany border neighbours at present and interest in by Turkey in near past, are discussed. Options are that S-400, Patriot, ASTER, MEADS ve HQ-9 air defence system. Selection criteria is that cost, range, altitude, maximum speed, misilse weight and radar range. Afterwards, by effective desicions criterias of these air defense systems are determined, the comparison with method of Analytic Hierarchy Process, TOPSIS, Analytic Network Process, Simple Additive Weighting mehtod, Weighted Product and ELECTRE method have been made. In all methods, it is concluded that the systems to be selected among the alternatives under the determined criteria is S-400 air defence system.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHava Savunma Sistemlerien_US
dc.subjectAnalitik Hiyerarşi Prosesien_US
dc.subjectTOPSISen_US
dc.subjectAnalitik Serim Sürecien_US
dc.subjectBasit Toplamlı Ağırlıklandırma Yöntemien_US
dc.subjectAğırlıklı Çarpım Yöntemien_US
dc.subjectELECTREen_US
dc.titleÇok ölçütlü karar verme yöntemleriyle hava savunma sistemi seçimien_US
dc.title.alternativeAir defense system selection with multiple attribute decision making methodsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorCiddi, Kerem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record