Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTopal, Süleyman
dc.contributor.authorAkçay Seyrek, Ceren
dc.date.accessioned2019-12-12T12:14:42Z
dc.date.available2019-12-12T12:14:42Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2617
dc.description.abstractÜlkemizdeki bitki varlıklarımız üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği bölgede bulunması sebebiyle oldukça fazladır. Bitkiler insan sağlığı için önemli olan özellikleri nedeniyle oldukça fazla sayıda araştırılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) araştırmalarına göre tedavi amaçlı kullanılan tıbbi bitkilerin sayısı 20.000 civarındadır. Buna rağmen ülkemizin bu bitki zenginliğinden yeterince faydalanılamamaktadır. Dünya da olduğu gibi ülkemizde de doğal florada bulunan bitkilerin halk arasında tedavi amaçlı, gıda, çay, baharat ve kozmetik sanayinde kullanımı gibi özelliklerinden yıllardan beri yararlanılmaktadır. Çalışmamızda, Kütahya Türkmen Dağı bölgesinde doğal olarak yetişen Kekik (Thymus vulgaris L.) bitkisinin yayılış alanları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Nisan- Mayıs- Haziran aylarında yapılan arazi çalışmalarında yaklaşık 1200 hektar alanda kekik bitkisinin yayılış alanları belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractPlant assets in our country are quite high due to the fact that they are located at the inter section of three phytogeographic regions. Plants are being researched in large numbers because of their important properties for human health. According to World Health Organization (WHO) research, the number of medicinal plants used for the rapeutic purposes is around 20.000. Despite this, the plant richness in our country is not benefited enough. As in the world, in our country, the natural flora of plants are used for treatment purposes, food, tea, spices and cosmetic industry applications among the people for many years. In this study, we tried to determine the distribution areas of thyme (Thymus vulgaris L.) plant that grows naturally in the Turkmen Mountain region of Kütahya. For this purpose, field studies of thyme plant distribution areas covering about 1200 hectares in the months of April-May-June were determined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKekiken_US
dc.subjectTürkmen Dağıen_US
dc.subjectİnsan Sağlığıen_US
dc.subjectTıbbi Bitkileren_US
dc.subjectThymeen_US
dc.subjectTurkmen Mountainen_US
dc.subjectHuman Healthen_US
dc.subjectMedicinal Plantsen_US
dc.titleTürkmen Dağının Kütahya Türkmen şefliği ve civarının Kekik (Thymus Vulgaris L.) bitkisinin yayılış durumu ve biyokütlesinin belirlenmesi üzerine çalışmaen_US
dc.title.alternativeThe study on the determination of the spreading and biomass of Thyme (Thymus Vulgaris L.) plant in Turkmen Mountain of Turkmen chef districten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorTopal, Süleyman


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record