Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYuvka, Şahin
dc.contributor.authorUyar, Orhan
dc.date.accessioned2019-12-12T12:58:18Z
dc.date.available2019-12-12T12:58:18Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2620
dc.description.abstractGünümüzde teknoloji her ne kadar gelişmiş olsa da çalışılan ortamı güvenli hale gelmesini sağlamışsa da madencilik sektöründe kazaların ve ölümlerin olmadığı bir dönem yoktur. Çalışanların maruz kaldığı tehlikeler düşünüldüğünde bunu engelleyecek bir teknoloji henüz daha günümüze ulaşamadı. Bu sebeple gelişen teknolojiye rağmen insan gücünün daha ucuz olması madenlerde çalışan iş makinası yerine insan gücü tercih edilmektedir. Günümüzde hala erken ölümlere, meslek hastalıklarıyla ve çok ölümlü maden kazalarıyla akla gelen bir meslek olmaya devam ediyor. İş kazaları ve iş hastalıkları iş veren ile işçi açısından bakıldığında Türkiye şartlarında bir adım ilerisi düşünülmektedir. İş sağlığı gözetimi kavramı çalışılan ortamda gözetim ile işçinin sağlığın gözetimin birleşimidir. Buna göre iş yerindeki çalışma şartları faktörleri önemlidir. Buna göre iş yerindeki ortamı tanıyarak tehlike ve risklerini gözlemleyip sağlık gözetimini planlayıp hareket etmesi gerekir. Madencilik sektöründe çalışanlar yaptıkları iş türüne göre fiziksel ve kimyasal etmenlere maruz kalmaktadırlar. Madencilik meslek hastalıklarının ve iş kazalarının meydana geldiği çok tehlikeli bir iş koludur. Bu çalışmada Sakarya bölgesinde bulunan bir kalker ocağında çalışan personelin maruz kaldıkları fiziksel ve kimyasal risk etmenleri araştırılmış ve konu ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Risk etmenlerinden Aydınlatma, Termal konfor, gürültü, titreşim ve toz unsurları İş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractNowadays, although the technology has improved and made the working environment become safe, there is no time in the mining sector without accidents and deaths. When the dangers, which the employee are exposed, are thought, the technology that can prevent this, has not yet been reached. For this reason, despite the developing technology, manpower is preferred instead of working machine in mines because of cheaper manpower. Today, it is still a job that comes to mind with early deaths, occupational diseases and multi-mortal mine accidents. From the perspective of workers and employer with occupational accidents and occupational diseases, it is considered a step forward in business conditions in Turkey. The concept of occupational health supervision is the combination of supervision in the working environment and supervision of worker's health. Accordingly, the factors of working conditions in the workplace are important. According to this, he should recognize the workplace environment, observe the hazards and risks and plan health surveillance and act. All personnel working in the mining sector are exposed to certain factors, which are physical or chemical, according to the work that they do. Mining is the most dangerous work class in terms of occupational diseases and occupational accidents. The aim of this study was to investigate and evaluate the physical and chemical factors on the working personnel of a limestone quarry in Sakarya region. The main factors such as Illumination, Thermal Comfort, Noise, Dust and Vibration were evaluated in terms of worker health and safety. Evaluations and measurements were used in accordance with the standards determined by the regulation issued by the Ministry of Labor and Social Security and the measurement values were evaluated accordingly.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalker Ocağıen_US
dc.subjectFiziksel ve Kimyasal Etmenleren_US
dc.subjectTitreşimen_US
dc.subjectGürültüen_US
dc.subjectAydınlatmaen_US
dc.subjectTermal Konforen_US
dc.subjectTozen_US
dc.subjectDusten_US
dc.subjectLightingen_US
dc.subjectLimestone Quarryen_US
dc.subjectPhysical and Chemical Factorsen_US
dc.subjectNoiseen_US
dc.subjectVibrationen_US
dc.subjectThermal Comforten_US
dc.titleBir kalker ocağında iş hijyen ölçümlerinin çalışanlar açısından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of work hygiene measurements in terms of employees in a limestone quarryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYuvka, Şahin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record