Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKar, Fatma
dc.date.accessioned2019-12-17T07:49:39Z
dc.date.available2019-12-17T07:49:39Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2631
dc.description.abstractBu çalışmada Scenedesmus dimorphus biyofilm kültürlerinde azot (N) stresinin lipid üretimi üzerine etkisi incelenmiştir. Yeşil alglerden (Chlorophyceae) S. dimorphus' un planktonik ve biyofilm formu, %100 N ve %25 N içeren ortamlarda inoküle edilmiştir. Yapılan denemelerde N stresinin ve biyofilm oluşumunun, kuru madde (DCW), klorofil-a ve total lipit miktarlarına olan etkisi incelenmiştir. S. dimorphus mikroalginin biyofilm oluşturma becerisinin incelenebilmesi için laboratuar koşullarına modifiye edilerek Dönen algal biyofilm reaktörü (RABR) kurulmuştur. RABR' ın tasarımında S. dimorphus mikroalginin biyofilm oluşturabilmesi için çeşitli tutunma materyalleri denenmiş ve en yüksek tutunma oranına ve hasat işleminin kolay olması gibi özelliklere sahip olmasından dolayı polietilen halat kullanılmasına karar verilmiştir. Deneme sonucunda elde edilen en yüksek kuru biyokütlenin 0,275 g/m2 olduğu ve bu sonucun %100 N içeren biyofilm formundan elde edildiği belirlenmiştir. Uygulanan azot stresinin total lipit miktarına olan etkisi incelendiğinde, en yüksek DCW içinde % total lipit miktarının 13,81 olduğu ve bu sonucun %25 N içeren biyofilm formundan elde edildiği belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study investigated the effect of the for lipid production in the Scenedesmus dimorphus biofilm form cultivation under nitrogen (N) starvation. The formation of planktonic and biofilm in the species of gren algaes (Chlorophyceae) S. dimorphus was inoculated at environments with both %100 N and %25 N. The aim of this study was to experiment the effects of nitrogen starvation and biofilm formation on dry cell weight (DCW), chlorophyll-a and total lipid production. Under laboratory conditions were modified a Rotating algal biofilm reactor (RABR) in order to investigate the formation of biofilm at S. dimorphus microalgae. Design process of the RABR was important for the purposes of microalgae production by S. dimorphus. During the design process, multiple materials were tested for their adhesion quality. Polyethylene robe was chosen for this experiment for its highest adhesion percentage along with the simple harvesting process. The highest dry biomass data recorded after the experimentwas 0,275 g/m2 and this result came from a biofilm formation that contained %100 N. When the effects of the nitrogen stress on total lipid concentration was examined, it was found that the highest amount % total lipid in DCW was 13,81 and this result was obtained from biofilm form containing %25 N.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAzot (N) Stresien_US
dc.subjectBiyofilmen_US
dc.subjectBiyoreaktören_US
dc.subjectChloropyceaeen_US
dc.subjectDönen Algal Biyofilm Reaktörü (RABR)en_US
dc.subjectKlorofil-Aen_US
dc.subjectKuru Madde (DCW)en_US
dc.subjectMikroalgen_US
dc.subjectPlanktonik Formen_US
dc.subjectPolietilen Halaten_US
dc.subjectScenedesmus Dimorphusen_US
dc.subjectTotal Lipiten_US
dc.subjectBiofilmen_US
dc.subjectBioreactoren_US
dc.subjectChlorophyceaeen_US
dc.subjectChlorophyll-Aen_US
dc.subjectDry Cell Weight (DCW)en_US
dc.subjectMicroalgaeen_US
dc.subjectNitrogen (N) Stressen_US
dc.subjectPlanktonic Formen_US
dc.subjectPolyethylene Robeen_US
dc.subjectRotating Algal Biyofilm Reactor (RABR)en_US
dc.subjectScenedesmus Dimorphusen_US
dc.subjectTotal Lipiden_US
dc.titleScenedesmus Dimorphus biyofilm kültürlerinde azot açlığının lipid üretimi üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of nitrogen starvation on lipid production of Scenedesmus Dimorphus biofilm culturesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorİça, Tuba


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record