Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞensöğüt, Cem
dc.contributor.authorYılmaz, Yıldıray
dc.date.accessioned2019-12-18T07:51:37Z
dc.date.available2019-12-18T07:51:37Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2639
dc.description.abstractMadencilik, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz açısından da gerek ekonomik gerekse stratejik açıdan büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle modern teknolojiden faydalanılarak yeni üretim ve işleme yöntemleri geliştirilmekte ve birim zamanda daha az enerji ile daha fazla miktarda cevher elde edilmektedir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken başka bir hususta madencilik sektörünün ağır ve çok tehlikeli işleri bünyesinde barındırmasıdır. Yapılan iş neticesinde çalışanlar, iş kazalarına veya meslek hastalıklarına maruz kalabilmektedirler. Böyle durumlarda hem üretimin artırılması hem de çalışanların sağlığını koruma çalışmalarının birbirine paralel olarak devam edilebilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen eğitimlere gerekli hassasiyetin ve özenin gösterilmesi gerekmektedir. Çalışanlara, yapılan işe göre eğitimler verilmesi, çalışma ortamlarının durumlarına göre ölçümler yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması işletme ve çalışanların verimini artıracaktır. Bu tedbirlerin alınabilmesi ve işletme içerisinde olası tehlike ve riskli durumların tespiti için risk analizi ve değerlendirmesi çalışmaları yapılarak söz konusu durumlar derecelendirilerek yorumlanmalıdır. Bu çalışma kapsamında Karma Madencilik Hasköy kömür işletmesine ait açık ocak ve kömür hazırlama tesisinde olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için risk analizi çalışmaları yapılarak tespit edilen riskli durumlara düzeltici önleyici faaliyet uygulanmıştır. Yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarında Fine-Kinney ve Matris yöntemleri kullanılmış elde edilen sonuçlar mukayeseli olarak verilmiştir.en_US
dc.description.abstractMining, as in all countries of the world, is of great importance both economically and strategically for Turkey. Therefore, new production and processing methods are developed by using the improving technology and a greater amount of ore is produced with less energy per unit time. However, another issue that needs to be considered is that the mining sector accommodates a heavy and very dangerous works in its context. As a result of the work carried out, employees may be exposed to occupational accidents or occupational diseases. In such cases, it is that adequate care to the trainings on occupational health and safety. Providing trainings according to the work achieved to the workforce, making measurements in accordance with the working environment and taking necessary precautions will increase the efficiency of the employees and the company. Risk assessment and evaluation studies should be carried out for detraining the potential hazards and risky situations within the company and to interpret these situations by rating them. Within the scope of this study, risk analysis studies were carried out to prevent potential occupational accidents and diseases in the open pit and coal preparation facility of Hasköy Coal Mine. Corrective preventive action was applied to the identified risk situations. In the risk assessment studies, Fine-Kinney and Matrix methods were used and the results were comparatively given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMadenciliken_US
dc.subjectTehlikeen_US
dc.subjectRisk Analizien_US
dc.subjectDüzeltici Önleyici Faaliyeten_US
dc.subjectFine-Kinney Yöntemien_US
dc.subjectMatris Yöntemien_US
dc.subjectMiningen_US
dc.subjectDangeren_US
dc.subjectRisk Analysisen_US
dc.subjectCorrective Preventive Actionen_US
dc.subjectFine-Kinney Methoden_US
dc.subjectMatrix Methoden_US
dc.titleHasköy Kömür Ocağı risk değerlendirilmesinin mukayeseli olarak yapılmasıen_US
dc.title.alternativeComparative risk assessment of Haskoy Coal Mineen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorŞensöğüt, Cem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record