Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdoğan, Yunus
dc.contributor.authorAktaş, Sultan
dc.date.accessioned2019-12-18T10:44:45Z
dc.date.available2019-12-18T10:44:45Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2642
dc.description.abstractGümüş cevherleri içerdikleri mineraller bakımından oldukça zengin yapıya sahiptirler. Ülkemizde yapılan çalışmalar element çeşitliliği bakımından sınırlı kalmıştır. Bu çalışmada gümüş endüstrisi cevher ve cevher atıklarında bazı elementlerin tespiti amaçlanmıştır. Kütahya – Gümüşköy Eti Gümüş A.Ş. Tesisleri'nden temin edilen maden cevherleri ve atık barajının örnekleri asitte çözülerek indüktif eşleşmiş plazma-optik emisyon spektroskopi (ICP-OES) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Cevher analizinde gümüş, alüminyum, arsenik, baryum, bor, kalsiyum, kadmiyum, kobalt, krom, bakır, demir, mangan, molibden, nikel, kurşun, antimon, stronsiyum, titanyum, talyum, vanadyum, çinko elementlerinin miktarları tespit edilmiştir. Sonuçlar hassas saptamayla üç tekrarlı olarak elde edilmiş ve ppm (mg/kg) düzeyindedir. Bu çalışma cevher ve atık numunelerinde değerli ve önemli metallere rastlanıldığını göstermiştir.en_US
dc.description.abstractSilver ores have considerably rich structures with respect to the minerals they contain. The studies that were conducted in our country were limited in terms of element variety. In this study, detection of some elements in silver industry ores and ore wastes was aimed. The mineral ores and samples of the tailing impoundment obtained from Kütahya - Gümüşköy Eti Gümüş A.Ş. Facilities were analyzed by solubilizing in acid and using inductively coupled plasma-optical emission spectrometry (ICP-OES) method. The amounts of silver, aluminum, arsenic, barium, boron, calcium, cadmium, cobalt, chromium, copper, iron, manganese, molybdenum, nickel, lead, antimony, strontium, titanium, thallium, vanadium, zinc elements were determined in the ore analysis. Results were obtained with by sensitive determination in three repeats and they are in ppm (mg/kg) level. This study has shown that valuable and significant metals were encountered in ore and waste samples.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektroskopi (ICP-OES)en_US
dc.subjectCevher Analizien_US
dc.subjectGümüş Cevherien_US
dc.subjectInductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)en_US
dc.subjectOre Analysisen_US
dc.subjectSilver Oreen_US
dc.titleGümüş endüstrisi cevher ve atıklarında bazı elementlerin ICP- OES ile tayinien_US
dc.title.alternativeDetermination of some elements from ore and wastes of silver industry by ICP-OESen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorErdoğan, Yunus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record