Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaşkın, Ercan
dc.contributor.authorÇokay, Filiz
dc.contributor.authorKurt, Murat
dc.contributor.authorEbeoğlugil, H. Feyyaz
dc.contributor.authorÖzyaşar, Hasan
dc.contributor.authorBaran, Abdulbaki
dc.date.accessioned2019-12-24T17:10:20Z
dc.date.available2019-12-24T17:10:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.issn2587-005x
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneE5UWTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2656
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, sağlık hizmetinde ilişkisel pazarlamanın boyutlarını incelemektir. Çalışmada; hastanelerden hizmet almış bireylerin algıladıkları sağlık hizmeti kalitesinin araştırılması amaçlanmıştır. Sağlık hizmetinde müşteri bağlılığını inceleyen çok sayıdaki çalışmadan elde edilen bilgilerin ilişkisel pazarlamayla pekiştirilmesi suretiyle yapılandırılmıştır. Bu çalışma, sadece Kütahya İl Merkezi ile sınırlandırılmıştır. İlgili literatür temelinde hazırlanan anket formu, Kütahyada faaliyet gösteren iki özel hastanenin 425 müşterisine uygulanmıştır. İlişkisel pazarlamanın iletişim, güven, empati ve taahhüt olarak dört ana boyutu ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractThis studys purpose is to investigate the dimension of relational marketing. The aim of this study was to investigate the quality of health serving perceiving of people who gets service from the hospitals. It has been restructred by consodilated with relational marketing of data obtained from many study costumer loyalty investigating in the healthserving. This study has been only constrained in Kütahya city center. Questionnaire which prepared related litareture has been enforced to 425 costumer of two special hospital operating in Kütahya. The four main dimensions of the Relationship marketing communication, trust, empathy and commitment are discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleÖZEL HASTANELERDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMASIen_US
dc.title.alternativeRELATIONAL MARKETING PRIVATE PRACTICE IN HOSPITALSen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentDumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue41en_US
dc.identifier.startpage121en_US
dc.identifier.endpage130en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.cont.department-tempDumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kütahya, Türkiye;Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Kütahya, Türkiye;Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Kütahya, Türkiye;Dumlupınar Üniversitesi, Şaphane Meslek Yüksek Okulu Kütahya, Türkiye;Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, Türkiye;Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kütahya, Türkiyeen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record