Advanced Search

Now showing items 1-11 of 11

  • Kuadratik modül morfizmlerinin homotopi sınıfı üzerine 

   Kurtbaş, Asiye (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tezde kullanılanacak olan iki eğri arasındaki homotopi kavramına yer verilmiştir. İkinci bölümde, çaprazlanmış modüller ve Nil(n)-modüllere yer verilmiştir. Bu yapıların ...
  • Kahler-Einstein metrik üzerine 

   Yetim, Cemile (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konu hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde konu ile gerekli ön bilgi olan tanım ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde reel ve kompleks demetlerden ...
  • Kinematik yüzeylerin diferensiyel geometrisi üzerine 

   Kulu, Azat (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu tez üç bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde, dual sayılar, dual vektörler, kuaterniyonlar ve dual kuaterniyonlarla ilgili temel kavramlara yer verilmiştir.İkinci bölümde, tezin devamında kullanılacak olan eğriler ve ...
  • Bir sır epidemiyoloji modelinde optimal aşılama ve tedavi kontrolü 

   Can, Gözde (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu tezde bazı SIR tipi salgın hastalıkların matematiksel modellenmesi incelenmiştir. Ayrıca dinamik sisteme eklenen aşılama ve tedavi kontrolü ile elde edilen kontrol sistem için optimal kontrol problemi oluşturulmuştur. ...
  • Simplisel çaprazlanmış modüller 

   Ceyran, Emrah (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu tezde herhangi bir grup homomorfizminden Bar yapılandırılması ile elde edilen simplisel küme kavramı incelenmiştir. Bu homomorfizm üzerinde homotopi normal dönüşüm yapısı var olduğunda elde edilen simplisel kümenin ...
  • Örgülenmiş çapraz modüllerin homotopi sınıfları üzerine 

   Fidan, Sevgi (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu tezde örgülenmiş çaprazlanmış modüllerin morfizmlerinin homotopi sınıflarının yapısı incelenmiştir. Grupların ve değişmeli cebirler üzerinde örgülenmiş çapraz modüllerin tanımları ve bunlar arasındaki morfizmlerin ...
  • 3-Boyutlu trans sasakian manifoldlarda ricci solitonlar ve gradient ricci solitonlar üzerine 

   Demir, Harun (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada 3- boyutlu trans-Sasakian manifoldlarda Ricci Solitonlar ve gradient Ricci Solitonlar konulu Turan, M., De, U.C. ve Yıldız, A.(2012) makalesi incelenmiştir. Bir Ricci soliton, Einstein metriğinin genel halidir. ...
  • Bn Orlicz uzaylarında Bn maksimal operatörlerin sınırlılığı 

   Ekincioğlu, Şeyma Elifnur (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde, Orlicz uzayları ve harmonik analizdeki temel operatörler hakkında bilgi verilecek ve Bn maksimal operatörlerin snırlılığı incelenecektir. Dört bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, literatürde konu ile ...
  • Bazı kesir mertebeli kısmi türevli denklemlerin nümerik çözümleri 

   Muhammed, Pulat (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tez altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmada kullanılan kesir mertebeli diferansiyel denklemler, Caputo anlamında kesirli türev, B-Spline fonksiyonlar, kollokasyon yöntemi, galerkin yöntemi, hata normları ...
  • Lineer kesir mertebeli difüzyon dalga denkleminin çözümleri 

   Çeri, İbrahim (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde lineer kesir mertebeli difüzyon dalga denklemlerinin bazı çözümleri incelenmiştir. Günümüzde oldukça ilgi gören kesir türev mertebeli diferansiyel denklemler sınıfından olan bu denklemlerin çözümleri de son yıllarda ...
  • Orlicz uzaylarda ∆B operatörü ile ilgili maksimal operatörler 

   Tavalı, Ebru (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Çalışmamız, harmonik analizde önemli yer tutan, singüler integral operatörler, Orlicz uzaylar ve genelleştirilmiş öteleme operatörleri ile ilişkili maksimal operatörlerin sınırlılığı ile ilgilidir. İlk önce giriş kısmında, ...