Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

  • Açık ocak patlatmalarının performans analizi 

    Ercins, Serdar (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
    Maden işletmelerinde ocak üretimindeki en temel unsurlardan birisi de patlatmadır. Yapılan patlatmalarda özellikle ateşleme sistemleri, patlatmanın sonucunda ortaya çıkan ürünün kalitesini belirleyen en önemli parametredir. ...